TCF – Test de connaissance du français

Daty egzaminów TCF (Classique, Québec, Canada, IRN):

21/09/2023

23/11/2023

25/01/2024

21/03/2024

16/05/2024

 

Daty egzaminów DFP:

07/09/2023

09/11/2023

08/02/2024

11/04/2024

 

Zapisy

TCF (Test de Connaissance du Français) czyli test znajomości języka francuskiego jest testem kwalifikującym na wybrany poziom zaawansowania języka francuskiego ogólnego, przeznaczonym dla osób, które się tego języka uczą i chciałyby w sposób prosty, niezawodny i szybki uzyskać ocenę jego znajomości.

Można do niego podejść ze względów:

  • osobistych: jeżeli chcecie określić poziom francuskiego aby otrzymać francuskie obywatelstwo albo aby uzupełnić wniosek imigracyjny do Quebecu lub do Kanady 
  • zawodowych: ten test dostarcza obiektywnych informacji o poziomie języka dla Waszego przyszłego pracodawcy,
  • uniwersyteckich: zgodnie z międzynarodowymi standardami, TCF określa poziom znajomości języka francuskiego, która jest brana pod uwagę podczas rekrutacji wyższe uczelnie francuskie

Więcej informacji : tutaj 

 

DFP (Diplôme de français professionnel) to dyplom poswiadczajacy znajomojść języka francuskiego zawodowego wydawany przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

Egzaminy DFP mają na celu sprawdzić umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych. Poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego w następujących obszarach:

  • stosunki międzynarodowe 
  • hotelarstwo, gastronomia, turystyka 
  • zdrowie
  • francuki biznesowy 

Więcej informacji : tutaj