Program Centre National du Livre

 • Przeznaczenie dotacji : pokrycie części kosztów tłumaczenia (od 30 % do 60% w zależności od stopnia skomplikowania tekstu)
 • Uwaga : wsparcie CNL może też dotyczyć pokrycia kosztów praw (m. in. ikonograficznych).
 • Kalendarz:
  • Sesja – koniec stycznia-początek lutego – Termin złożenia wniosku : 31 października
  • Sesja – koniec maja-początek czerwca – Termin złożenia wniosku : 20 lutego
  • Sesja październikowa – Termin złożenia wniosku : 10 czwerca
 • Kto może się zgłosić: wydawca francuski (w porozumieniu z wydawnictwem polskim, które będzie ostatecznym beneficjentem).
 • Do kogo należy się zgłosić: CNL
 • Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia: CNL
 • Przekazanie subwencji: przez CNL do wydawcy francuskiego, który zwróci ją wydawcy polskiemu.
 • Kontakt z CNL / więcej informacji: kliknij tutaj
 • Dodatkowy kontakt:

Kontakt:
Frédéric Constant
Dyrektor mediatek, Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
22 505 98 05
frederic.constant@institutfrancais.pl