Program Centre National du Livre

1. Rodzaj pomocy

Istnieją dwa typy wsparcia dla księgarń:
- Pomoc w tworzeniu zasobów
Przeznaczony by przez trzy lata towarzyszyć i wspierać projekty utworzenia sieci księgarń francuskojęzycznych oraz zbiorów dzieł w języku francuskim, ten program wsparcia ma na celu rozszerzenie zasobów księgarń, ale również wyznaczenie narzędzi pozwalających na jakościowy rozwój działalności (komputeryzacja umożliwiająca zarządzanie zasobami w języku francuskim, narzędzia doboru bibliograficznego w tworzeniu zasobów, szkolenia dla pracowników francuskojęzycznych).
W przeciągu trzech lat, księgarnie które wypełnią powyższe warunki, mogą ubiegać się o otrzymanie zezwolenia «librairie française de référence» oraz otrzymanie należnego wsparcia.

- Zezwolenie «librairie francophone de référence»
Utworzenie tego zezwolenia ma na celu pomóc w utrwaleniu i wzmocnieniu sieci księgarń odpowiedniej jakości, dystrybuujących książki w języku francuskim za granicą. Wniosek może złożyć każda księgarnia działająca na rynku wydawniczym od 3 lat.
Zezwolenie, ważne 3 lata umożliwia składanie wniosków o przyznanie dwóch rodzajów wsparcia:
+ zróżnicowanie zasobów: wsparcie finansowe zakupu książek w języku francuskim;
+ wzbogacenie zasobów: wsparcie w organizowaniu regularnych akcji i kampanii promujących utworzenie księgarni francuskiej (bez względu na to, czy chodzi o książki w języku francuskim czy też książki przetłumaczone na język polski), w formie imprez lub udostępnienia narzędzi informacyjnych i usług dotyczących aktualnych informacji o rynku francuskim (strony internetowe, papierowe lub elektroniczne wersje katalogów tematycznych, biuletyny informacyjne ..); wsparcie jest skierowane do stowarzyszeń księgarń.

Wnioski o dotacje na rzecz zróżnicowania lub wzbogacania zasobów w języku francuskim muszą być przedstawione wraz z wnioskiem o przyznanie zezwolenia

2. Warunki
+ funkcjonowanie na rynku księgarskim od co najmniej 6 miesięcy i sprzedaż książek francuskich
+ nie przekroczenie pułapu 25% tytułów zamówionych u tego samego wydawcy
+ zamówienie najwyżej 3 egzemplarzy jednej książki
+ złożenie kompletnego wniosku.

3. Termin składania wniosków:
Ostateczne daty złożenia wniosków wyznaczono na:
+ 30 marca
+ 30 lipca
+ 30 listopada.
Komisje zbiorą się w czasie od 6 do 8 tygodni po terminie składania wniosków.

4. Do kogo należy się zwrócić:
Księgarnie powinny wysłać podwójny egzemplarz dokumentów do:
+ bezpośrednio do Centre national du livre
+ do osoby odpowiedzialnej za Biuro Książki Ambasady Francji w Polsce.
Więcej informacji na: www.centrenationaldulivre.fr

Kontakt:
Frédéric Constant
Koordynator Mediatek
Instytut Francuski w Polsce
022 505 98 05
frederic.constant@institutfrancais.pl