Program Instytutu Francuskiego w Paryżu

Podstawowe informacje o najbliższej sesji Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu.
 
Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji.
 
Kto może się zgłosić? wydawnictwo polskie
 
Ilość sesji w roku: 2 (luty, wrzesień)
 
Najbliższa sesja: luty 2021
 
Termin składania wniosku: 15 grudnia 2020
 
Jak przesyłać wnioski? Drogą mailową, na adres bureaudulivre@institutfrancais.pl

 
Co zawiera wniosek?

  • kopię umowy podpisanej z wydawcą francuskim (umowa absolutnie musi być podpisana przez obie strony)
  • prezentację tłumacza (maksymalnie 10 linijek, w języku francuskim): studia, najważniejsze tytuły tłumaczone z francuskiego i opublikowane
  • budżet publikacji. Budżet ten powinien być wyrażony w euro i zrównoważony (koszty = przychody). W rubryce “Przychody” powinny znajdować się potwierdzone lub oczekiwane subwencje (w tym ta, która jest przedmiotem niniejszego wniosku i odpowiada wysokości zaliczki).

 
Budżet do wypełnienia 
Budżet przykładowy 
 
Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach jednej sesji ? 1 tytuł
 
Uwaga! Program nie dotyczy książek w domenie publicznej, podręczników szkolnych, książek technicznych i poradników.
 
Uwaga! Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniejszy niż połowa maja 2021.
 
Uwaga! Biorąc pod uwagę, że Instytut Francuski w Paryżu ustalił limit 15 wniosków dla każdego kraju w każdej sesji, oraz że jego budżet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie kolejności otrzymania kompletnych wniosków i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, że zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłać do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji).
 
Uwaga! Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których wydawnictwo zagraniczne już wpłaciło zaliczkę. Państwo absolutnie muszą powiadomić francuskiego wydawcę, że złożyli Państwo wniosek w ramach Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, aby zaczekał na zaliczkę wypłaconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy).
 
Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia? Instytut Francuski w Paryżu.
 
Kryteria wyboru:

  • jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej
  • wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie,
  • zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki,
  • długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów francuskich z różnych dziedzin literatury, takich jak: literatura piękna, nauki społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, komiksy, publikacje akademickie i naukowe, etc.

 
Przekazanie subwencji: przez Instytut Francuski w Paryżu (po podpisaniu umowy z wydawcą polskim) do wydawcy francuskiego.
 
Zobowiązania wydawcy polskiego:

  • zamieścić w książce formułę informującą o wsparciu Instytutu Francuskiego (tekst wskazany w umowie z Instytutem Francuskim) oraz logotyp Instytutu Francuskiego w Polsce na 4. stronie okładki,
  • w momencie opublikowania przekazać jeden egzemplarz książki do Instytutu Francuskiego w Paryżu, dwa egzemplarze do Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz jeden egzemplarz do Instytutu Francuskiego w Krakowie.

 
Podanie wyników: luty 2021


Kontakt:
Frédéric Constant
Kierownik mediateki, Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
22 505 98 05
bureaudulivre@institutfrancais.pl