Stypendia Centre National du Livre

1. Rodzaj pomocy:
Za tłumaczenie konkretnej książki, tłumacz może dostać stypendium we Francji na czas od 1 do 3 miesięcy (nawet do 6 miesięcy w przypadku wyjątkowego projektu). Wysokość stypendium: około 2000 euro miesięcznie.

2. Główne warunki:

 • podpisanie umowy z polskim wydawcą na przetłumaczenie książki
 • posiadanie w swoim dorobku tłumaczeń francuskich tytułów, opublikowanych na polskim rynku
 • dostarczenie próbki (20 %) przetłumaczonego tekstu
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego  (do odbioru w Instytucie Francuskim w Polsce, kontakt poniżej)
 • złożenie kompletnego dossier (formularz zgłoszeniowy + wymagane dokumenty) i wysłanie do Instytutu Francuskiego w Polsce  (kontakt poniżej) przed upływem ostatecznego terminu (zob. poniżej). Każde niekompletne dossier zostanie odrzucone.
 • beneficjent stypendium dla tłumaczy będzie mógł starać się o ponowne przyznanie stypendium dopiero po upływie 3 lat

3. Zobacz wszystkie warunki:

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/bourse-de-sejour-aux-traducteurs-etrangers/

4. Nadchodzące sesje 

 • styczeń/luty 2017 – dossier należy złożyć do Instytutu Francuskiego (kontakt poniżej)
  najpóźniej do 15 października 2016 (w celu przekazania do CNL, przez Ambasadę Francji najpóźniej do 31 października 2016).
 • maj/czerwiec 2017 – dossier należy złożyć do Instytutu Francuskiego (kontakt poniżej)
  najpóźniej do 1 lutego 2017 (w celu przekazania do CNL, przez Ambasadę Francji najpóźniej do 20 lutego 2017).
 • październik 2017 – dossier należy złożyć do Instytutu Francuskiego (kontakt poniżej)
  najpóźniej do 1 czerwca 2017 (w celu przekazania do CNL, przez Ambasadę Francji najpóźniej do 10 czerwca 2017).

Kontakt:
Frédéric Constant
Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
22 505 98 05
frederic.constant@institutfrancais.pl