Dział edukacyjno-językowy Instytutu Francuskiego w Polsce ma za zadanie towarzyszyć swoim partnerom w promocji nauczania języka francuskiego na najwyższym poziomie i na wszystkich etapach edukacji.
 
Cel ten jest realizowany na trzech polach:

1. Motywowanie uczniów uczących się języka francuskiego
  • Organizowanie i współpraca z organizatorami konkursów fotograficznych, wideo, literackich…
  • Wspomaganie festiwali w języku francuskim, w tym filmów krótkometrażowych, teatralnych i piosenki
  • Współpraca z sekcjami francuskojęzycznymi i ich promowanie
  2. Tworzenie projektu zawodowego związanego z językiem francuskim
  • Uwzględnienie w nauczaniu języka francuskiego ukierunkowania zawodowego związanego z językiem francuskim
  • Ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy szkołami partnerskimi a sekcjami szkolnictwa wyższego we Francji
  3. Jakość i ciągłość nauczania języka francuskiego
  • Rozpowszechnienie oferty DELF – dyplom z języka francuskiego
  • Szkolenie nauczycieli języka francuskiego
  • Sieciowanie szkół
 
 
Pracownicy :
 
Attachée ds. współpracy edukacyjnej
Fabienne RICORDEL  fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr
 
Attachée ds. współpracy językowej
Roselyne MARTY   roselyne.marty@institutfrancais.pl
 
Asystentka
Anna Wojno   anna.wojno@institutfrancais.pl

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony