Promowanie i rozwój wymiany naukowej między Francją i Polską


Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce mają za zadanie wspierać i zachęcać do rozwoju współpracy naukowej między Francją i Polską, realizowanej w ramach dwustronnych i wielostronnych porozumień lub na poziomie europejskim (program H2020, JPI, ERC etc.). Ambasada i Instytut prowadzą wiele programów, które skierowane są do francuskich i polskich zespołów badawczych zainteresowanych zainicjowaniem współpracy.

Promowanie wiedzy oraz naukowego i technologicznego know-how Francji


Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z polskimi i francuskimi instytutami badawczymi organizują szereg wydarzeń o wspólnej tematyce dot. badań naukowych i technologicznych, które adresowane są (w zależności od rodzaju wydarzenia) do szerokiej publiczności i środowisk naukowych.

Monitoring i kartografia naukowa i technologiczna


Wydział ma również za zadanie utworzenie kartografii głównych aktorów z sektora badań i rozwoju w Polsce oraz prowadzenie monitoringu znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych we Francji i w Polsce. Opis systemu polskiego zawarty jest w dokumencie, który można uzyskać po skierowaniu indywidualnego zapytania do attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej. Biuletyn monitorujący wydarzenia naukowe i technologiczne w Polsce publikowany jest każdego miesiąca i skierowany jest do naukowców, konsultantów i osób prywatnych.

Aby otrzymywać biuletyn: Zapisz się do BVST Pologne

 

Nasz zespół :

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Christophe PAOLI
e-mail: christophe.paoli@diplomatie.gouv.fr

Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej, zastępca Attaché

Joanna LORA
e-mail: joanna.lora@diplomatie.gouv.fr

Koordynator ds. nauki, odpowiedzialny za stypendia rządu francuskiego

Thibaud DUBRULE
e-mail: thibaud.dubrule@diplomatie.gouv.fr

Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej

Anne KASPRZACK
e-mail: anne.kasprzack@diplomatie.gouv.fr

Koordynator Campus France w Polsce

Eliza ŁUCZYŃSKA
e-mail: eliza.luczynska@institutfrancais.pl

Koordynator oddziału Campus France w Krakowie

Michał ZIĘBA
e-mail: cracovie@campusfrance.org

Przydatne strony