NASZ ZESPÓŁ:
 

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Christophe PAOLI
e-mail: christophe.paoli@diplomatie.gouv.fr

Zastępca Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Joanna JACHIMCZUK-LORA
e-mail: joanna.lora@diplomatie.gouv.fr

Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Elisa POSPIESZNY
e-mail: elisa.pospieszny@diplomatie.gouv.fr

Koordynator Campus France w Polsce

Eliza ŁUCZYŃSKA
e-mail: eliza.luczynska@institutfrancais.pl / varsovie@campusfrance.org

Koordynator oddziału Campus France w Krakowie

Michał ZIĘBA
e-mail: michal.zieba@institutfrancais.pl / cracovie@campusfrance.org


NASZE DZIAŁANIA:

Promowanie i rozwój wymiany naukowej między Francją i Polską: Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce mają za zadanie wspierać i zachęcać do rozwoju współpracy naukowej między Francją i Polską, realizowanej w ramach dwustronnych i wielostronnych porozumień lub na poziomie europejskim (program H2020, JPI, ERC etc.). Ambasada i Instytut prowadzą wiele programów, które skierowane są do francuskich i polskich zespołów badawczych zainteresowanych zainicjowaniem współpracy.

Promowanie wiedzy oraz naukowego i technologicznego know-how Francji: Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z polskimi i francuskimi instytutami badawczymi organizują szereg wydarzeń o wspólnej tematyce dot. badań naukowych i technologicznych, które adresowane są (w zależności od rodzaju wydarzenia) do szerokiej publiczności i środowisk naukowych.

Monitoring i kartografia naukowa i technologiczna: dział ma również za zadanie utworzenie kartografii głównych aktorów z sektora badań i rozwoju w Polsce oraz prowadzenie monitoringu znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych we Francji i w Polsce. Opis systemu polskiego zawarty jest w dokumencie, który można uzyskać po skierowaniu indywidualnego zapytania do attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej. Biuletyn monitorujący wydarzenia naukowe i technologiczne w Polsce publikowany jest każdego miesiąca i skierowany jest do naukowców, konsultantów i osób prywatnych.

Przydatne strony