Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich.

Każdy laureat programu jest finansowany przez jeden rok, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Program wspiera finansowanie pobytów francuskich i polskich naukowców.

PHC POLONIUM dotyczy wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych.

Oto lista projektów, które będą finansowane w roku 2018:


Kandydowanie i procedura selekcyjna

Selekcji dokonują wspólnie obie strony, polska i francuska. Partnerzy muszą złożyć wnioski równolegle, każdy u odpowiedniego dla siebie operatora programu:

Zaproszenie do składania wniosków : 25 lipca 2019 roku.

Przydatne strony