Association des Polonais des Grandes Ecoles Françaises

APGEF, powstało w 2011, jako stowarzyszenie mające swoją siedzibę w Paryżu zrzeszające studentów, absolwentów Grandes Ecoles we Francji. APGEF, organizuje regularnie, debaty, konferencje oraz liczne spotkania dla swoich członków.

Campus France PolognePaństwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Działając pod patronatem rządu francuskiego oraz we współpracy z uczelniami i konferencjami rektorów, Campus France promuje francuskie szkolnictwo wyższe na całym świecie oraz oferuje studentom zagranicznym pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji. W Espace Campus France znajdziecie:
  • Ogólne informacje na temat oferty francuskiego szkolnictwa wyższego 
  • Pomoc przy wyborze kierunku oraz uczelni we Francji 
  • Praktyczne porady dotyczące życia we Francji oraz formalności.

Instytut Francuski w Polsce

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej z siedzibą w Warszawie (ul. Widok 12) i w Krakowie (ul. Stolarska 15). Placówka podlega ambasadorowi Francji w Polsce. Instytut otrzymuje dofinansowanie od francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wsparcie od jego agendy ds. szerzenia kultury francuskiej za granicą, tj. Instytutu Francuskiego w Paryżu (Institut Français). Instytut Francuski w Polsce działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach:
  • Kursy języka francuskiego
  • Mediateka
  • Współpraca edukacyjna i językowa
  • Współpraca kulturalna
  • Polityka wydawnicza i wsparcie przekładów literatury francuskiej na język polski
  • Konferencje i debaty
  • Współpraca uniwersytecka i naukowa

Ambasada Francji w PolsceStała misja dyplomatyczna Francji w Polsce.

Courrier de Pologne

Courrier de Pologne jest bezpłatnym, francuskojȩzycznym magazynem internetowym o aktualnościach z Polski. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o Polsce we francuskich administracjach, przedsiȩbiorstwach, na uczelniach oraz w innych organach podejmujących współpracȩ miȩdzynarodową. Ta inicjatywa młodych Polaków i Francuzów została objęta wsparciem m.in. Pana Pierre’a Buhlera (Ambasador Francji w Polsce), Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz b. prezydenta Lecha Wałęsy.
 

Francuska Izba Przemyslowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) skupia ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.

PolDoc

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą ogólnopolską, niezależną organizacją zajmującą się wielopłaszczyznowym wsparciem doktorantów i doktorów w ich rozwoju zawodowym. Projekt PolDoc pozostaje apolityczny i niezwiązany instytucjonalnie z żadną uczelnią wyższą, podmiotem prywatnym czy publicznym w Polsce lub za granicą. Działalność Stowarzyszenia PolDoc podporządkowana jest dbałości o prestiż dyplomu doktora oraz wspieraniu rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym, bez faworyzowania żadnej specjalizacji naukowej. Nasza ekipa składa się zarówno z młodych naukowców jak i z przedsiębiorców oraz z osób zatrudnionych w sektorze prywatnym i publicznym. Jesteśmy aktywnie wspierani przez szkoleniowców różnych dziedzin oraz specjalistów w dziedzinach nauk społecznych i prawniczych. Większość z nas posiada wykształcenie międzynarodowe. Prowadzimy działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, uczestniczymy także w międzynarodowych projektach dotyczących roli nauki w życiu społecznym oraz w rozwoju gospodarczym.

Stowarzyszenie Polskich Studentów i Absolwentów (AEP)

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony