Podwójne dyplomy francusko-polskie

PODWÓJNE DIPLOMY POLSKO-FRANCUSKIE:

Myślicie o rozpoczęciu studiów w języku francuskim? Możecie oczywiście wyjechać do Francji, ale istnieje również możliwość odbycia takich studiów w Polsce!

Dotyczy to studiów na kierunku romanistyka. Warto jednak wiedzieć, że można studiować w Polsce po francusku na kierunkach takich jak: zarządzanie, prawo, nauki techniczne, fizyka i in. Niektóre polskie uczelnie proponują studia, gdzie znaczna część zajęć prowadzona jest w języku francuskim i/lub we Francji. Programy te są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. Absolwenci tych studiów otrzymują najczęściej podwójny dyplom magisterski, który otwiera drogę do doktoratu typu co-tutelle.

Mocne strony:

  • Studia te mają na celu kształcenie w konkretnej dziedzinie, a studenci doskonalą jednocześnie znajomość języka i kultury francuskiej
  • Podwójny dyplom dwóch prestiżowych uczelni jest kluczem do udanej kariery zawodowej
  • Najlepsi studenci mają możliwość uzyskania stypendium z Ambasady Francji na odbycie stażu lub części studiów we Francji
 
Informator o podwójnych dyplomach francusko-polskich jest dostępny w wersji elektronicznej:
w języku francuskim             w języku polskim

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

- Studia II-go stopnia na kierunku Inżynieria finansowa / Inżynieria finansowa rynku we współpracy z Université de Lorraine.

Język wykładowy: angielski
 
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Polsko-Francusko-Włoskie studia magisterskie na kierunku Ekonomia (specjalność: International Economy and Finance) we współpracy z Université d'Angers.

Język wykładowy: angielski
Link do uniwersytetu

Szkoła Główna Handlowa

- Studia doktoranckie na kierunku Nauki Ekonomiczne lub Humanistyczne,
specjalizacja: Nauki Polityczne we współpracy z Université de Cergy-Pontoise.

Język wykładowy: francuski, polski


 
Link do programu

Uniwersytet Jagielloński

- Studia II-go stopnia na kierunku Europeistyka we współpracy z Université de Strasbourg - Institut d'Etudes Politiques.

Język wykładowy: francuski, angielski, polski
Link do programu

Uniwersytet Opolski

Master Europa na kierunku Europeistyka (potrójny dyplom z Uniwersytetem w Moguncji) we współpracy z Université de Bourgogne.

Język wykładowy: francuski, angielski
Link do programu

Politechnika Białostocka

- Studia licencjackie na kierunku zarządzanie we współpracy z Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

Język wykładowy: angielski
 
Link do programu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Bachelor of International Business Administration we współpracy z Montpellier Business School.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia licencjackie w dziedzinie zarządzania we współpracy z ESC Troyes en Champagne.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie, Logistyka, Ekonomia,  Stosunki międzenarodowe we współpracy z EM Normandie.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z Montpellier Business School.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z ESC Troyes en Champagne.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z Brest Business School.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z ESCP Europe.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z SKEMA Business School.

Język wykładowy: angielski, francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, Logistyka, Ekonomia,  Stosunki międzenarodowe we współpracy z EM Normandie.

Język wykładowy: angielski, francuski
 
Link do uniwersytetu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

- Studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja we współpracy z Université de Toulon.

Język wykładowy: polski, angielski, francuski
Link do uniwersytetu

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

- Studia licencjackie w dziedzinie Zarządzania we współpracy z ESC Troyes en Champagne.

Język wykładowy: angielski, francuski
Link do programu

Politechnika Łódzka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego

- Studia I-go stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji we współpracy z Groupe Sup de Co La Rochelle.

Język wykładowy: angielski lub francuski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie we współpracy z Groupe Sup de Co La Rochelle.

Język wykładowy: angielski lub francuski

- Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie we współpracy z INSEEC Business School.

Język wykładowy: angielski lub francuski
Link do programu

Uniwersytet Łódzki

- Polsko-Francuskie studia zarządzania typu MBA: Zarządzenie i Administracja Przedsiębiorstw we współpracy z Université Jean-Moulin Lyon 3.

Język wykładowy: angielski lub francuski
Link do programu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business
Administration we współpracy z Université d'Angers.

Język wykładowy: angielski

- Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Turystyką i Sportem we współpracy z Université d'Angers.

Język wykładowy: angielski
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- Studia II-go stopnia na kierunku: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej we współpracy z Université Paris 13.

Język wykładowy: francuski (z tłumaczeniem na język polski), polski
Link do uniwersytetu

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

- Bachelor in Management we współpracy z Kedge Business School.

Język wykładowy: angielski

- Master in Management we współpracy z Kedge Business School.

Język wykładowy: angielski
Link do programu

Politechnika Wrocławska

- Wrocław Ponts MBA / Executive MBA we współpracy z École des Ponts Business School.

Język wykładowy: angielski
Link do programu

Uniwersytet Warszawski

- Studia II-go stopnia na kierunku Historia i Archeologia Średniowieczna (HISTARMED) we współpracy z Université Lumière Lyon 2.

Język wykładowy: francuski
 
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Warszawski

- Studia II-go stopnia na kierunku Literatura,Lingwistyka i Filologia (FLE) we współpracy z Université de Poitiers.

Język wykładowy: francuski

- Studia II-go stopnia: Lingwistyka, Literatura i Cywilizacja, specjalność Europa Środkowa w współpracy z Université Paris Sorbonne.

Język wykładowy: francuski
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Jagielloński

- Kurs wprowadzający do prawa francuskiego we współpracy z Université d'Orléans.

Język wykładowy: francuski

- Francuskie magisterium prawa we współpracy z Université d'Orléans.

Język wykładowy: francuski
Link do programu

Uniwersytet Łódzki

- Szkoła Prawa Francuskiego w Łodzi: Dyplom Uniwersytecki Prawa
Francuskiego we współpracy z Université de Tours.

Język wykładowy: francuski
 
Link do programu

Uniwersytet Gdański

- Szkoła Prawa Francuskiego: Certyfikat wprowadzenia do Prawa
Francuskiego i Europejskiego we współpracy z Université de Toulouse 1 Capitole.

Język wykładowy: francuski
 
Link do programu

Uniwersytet Warszawski

- Szkoła Prawa Francuskiego w Warszawie we współpracy z Université de Poitiers: Kurs wstępny do Prawa Francuskiego i Europejskiego

Język wykładowy: francuski

- Francuskie Magisterium Prawa : Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe.

Język wykładowy: francuski
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

- Studia II-go stopnia: Projektowanie Graficzne, Multimedia we współpracy
z ESA Pyrénées.

Język wykładowy: polski, francuski, angielski
 
Link do programu

Politechnika Warszawska

- Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering - Applications & Management (SNEAM) we współpracy z IMT Atlantique.

Język wykładowy: angielski

- Magister Inżynier na kierunku Budownictwo we współpracy z École des Ponts ParisTech.

Język wykładowy: angielski

- Master Materials science engineering (MSE) we współpracy z IMT Atlantique.

Język wykładowy: angielski
 
Link do uniwersytetu

Uniwersytet Jagielloński

- Studia II-go stopnia na kierunku Chemia we współpracy z Université d'Orléans.

Język wykładowy: polski, francuski, angielski
 
Link do programu

Uniwersytet Warszawski

- Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki we współpracy z École Polytechnique de Paris.

Język wykładowy: francuski lub angielski
 
Link do uniwersytetu

Politechnika Warszawska

- Studia II-go stopnia w dziedzinie fizyki we współpracy z École nationale supérieure des Mines de Paris.

Język wykładowy: angielski
Link do uniwersytetu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

- Studia II-go stopnia na kierunku Fizyka we współpracy z Université de Rennes 1.

Język wykładowy: angielski
Link do programu

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

- Magister Nauk Ściłych, specjalność „Nanofizyka i Nanomateriały” PNANO we współpracy z Université du Maine.

Język wykładowy: francuski, polski, angielski
Link do programu

Uniwersytet Śląski

- Studia II-go stopnia na kierunku Fizyka, specjalność: Fizyka i Nanomateriały we współpracy z Université du Maine.

Język wykładowy: polski, angielski
Link do uniwersytetu

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony