Pomoce edukacyjne

Pomoce edukacyjne

Espace Formations FLE dla nauczycieli

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu cyfrowej platformy szkolenia ustawicznego dla nauczycieli języka francuskiego jako obcego Espace formations FLE: espaceformationsfle.com


Platforma powstała w wyniku współpracy pomiędzy Instytutem Francuskim w Polsce i Les Zexperts FLE przy współudziale Fundacji Orange, wydawnictwa Hachette FLE i Alliance Française Łódź. Służy do udostępniania nauczycielom zasobów edukacyjnych w postaci krótkich filmów wideo i materiału pomocniczego (w formacie pdf) do wykorzystania na lekcjach. Każde wideo odpowiada na konkretne pytania z zakresu dydaktyki nauczania języka obcego. Zapraszamy na stronę espaceformationsfle.com.

 

 

Nali i Paco - audycje dla dzieci

Salut les amis – nowa audycja radiowa

Naturalnie francuski - lekcje promocyjne

Strony internetowe FLE

Scenariusze lekcje: różne zawody

Innowacje pedagogiczne

Prezentacje promujące język francuski