Pracownicy Instytutu Francuskiego w Polsce

Pracownicy Instytutu

Francuskiego w Warszawie

Georges DIENER

Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,
Radca ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji w Warszawie

Pascale JUST

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Sekretariat Generalny

Jérémy ROYER

Sekretarz generalny

Anna TOMASZEWSKA

Zastępca Sekretarza Generalnego

Marzena DĄBROWSKA
Asystentka Sekretarza Generalnego

Dział księgowości

Vincent TASTET

Główny Księgowy regionalny

Karolina KULFAN

Asystentka Głównego Księgowego regionalnego

Grégory PIN

Asystent głównego księgowego regionalnego
 

Dział kursów

Anna TOPÓR

Dyrektor kursów

Monika OBRĘBALSKA

Zastępca Dyrektora kursów

Patrycja PAWLIK

Sekretarka w dziale kursów

Blanka KOSTRZEWA-SAWCZYN

Sekretarka w dziale kursów / recepcjonistka

Sylwia OSIŃSKA

Sekretarka w dziale kursów

Dział kultury

Pascale JUST

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Beata KOWALSKA

Koordynator projektów kulturalnych

Anna WALAS
Koordynator ds. kultury
Magdalena PACHOLCZYK

Asystentka Dyrekcji i ds. współpracy z partnerami

Dział komunikacji

Katarzyna Banaszek

Koordynator ds. komunikacji

Dział współpracy edukacyjnej i językowej

Fabienne RICORDEL

Attachée ds. współpracy edukacyjnej

Sylvie MAURY

Attachée ds. współpracy językowej

Anna LESZCZYŃSKA-WOJNO

Asystentka ds. projektów edukacyjnych

Dział nauki i współpracy uniwersyteckiej

Jean-Luc SCHNEIDER

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Emeline QUINTIN

Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej

Elisa POSPIESZNY

Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Campus France

Eliza ŁUCZYŃSKA

Koordynator Campus France w Polsce

Mediateka

Frédéric CONSTANT

Kierownik mediateki Koordynator ds. książki

Małgorzata GŁĄBSKA

Bibliotekarka

Pauline ROUX

Bibliotekarka

Dział techniczny

Grzegorz KORYGA

Technik

Pracownicy Instytutu

Francuskiego w Krakowie

Anne SCHMIDT-RIOU

Konsul Generalna w Krakowie,
Dyrektorka oddziału w Krakowie

Sekretariat Generalny

Michaël MAGNE
Sekretarz Generalny
Dyrektor kursów

Dział kursów

Joanna SIKORA-WNĘK

Specjalistka ds. marketingu, promocji i komunikacji

Dorota MENDERA

Sekretarka w dziale kursów / Recepcjonistka

Dział kultury

Magdalena BOŻEK

Asystentka ds. projektów kulturalnych

Kaja ŚLIWA

Asystentka dyrekcji i ds. współpracy z partnerami
 

Campus France

Iwona GORCZYCA-POLUS

Koordynator oddziału Campus France Polska w Krakowie
 

Mediateka

Ewa STOPA

Bibliotekarka

Dział techniczny

Bogdan BILNY

Kierownik techniczny