Dyrektor Instytutu francuskiego w Polsce,
Radca kulturalny i ds. współpracy (COCAC) Ambasady francuskiej w Warszawie

Georges Diener


Konsul Generalny w Krakowie,
Zastępca dyrektora Instytutu francuskiego w Polsce, Dyrektor oddziału w Krakowie

Frédéric de Touchet
 

Sekretarz generalny/ Dyrektor kursów
Michaël Magne

Mediateka
Jadwiga Lembas

Sekretariat kursów/ recepcja
Dorota Mendera

Dział kulturalny
Magdalena Bożek 

Dział językowy, dział promocji i marketingu
Joanna Sikora-Wnek

Technik
Bogusław Bilny

Campus France 
Michał Zięba

Kierowca
Piotr Chudzik

Przydatne strony