Program stypendialny dla zagranicznych lekarzy


Szpitale paryskie (APHP) i Collegium Medicum Szpitali Paryskich (CMHP) zatrudnią 35 zagranicznych rezydentów na okres 1 roku. Wybrani kandydaci będą mieli okazję zdobyć wyjątkowo cenną wiedzę w swojej dziedzinie.

Podstawowe warunki uzyskania stypendium:

  • Należy być w trakcie specjalizacji lub zaraz po dyplomie, specjalizacja kliniczna lub laboratoryjna.
  • Wymagany poziom znajomości języka francuskiego (B2) niezbędny, by porozumiewać się z pacjentami i sporządzać raporty.
  • Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o przyjęciu lub list od ordynatora oddziału jednego ze szpitali wchodzących w skład APHP, w którym popiera on kandydaturę oraz zaświadczenie wystawione przez ordynatora oddziału z kraju pochodzenia, w którym zobowiązuje się do przyjęcia kandydata na oddział po zakończeniu stażu za granicą.
Termin zgłaszania kandydatur upływa: 15/01/2017

--- Opis programu ---

Informacje na temat programu i przygotowania aplikacji można znaleźć na stronie: http://cmhp.fr/ / college.medecine@sap.aphp.fr

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony