Przygotowanie do egzaminów DELF/DALF

Terminy kursów online

DELF B1 (10/03/2021 - 19/05/2021)
środa 16:40 - 18:10

DELF B2 (09/03/2021 - 25/05/2021)
wtorek 16:40 - 18:10

DELF B2 (11/03/2021 - 27/05/2021)
czwartek 18:20 - 19:50  

DALF C1 (09/03/2021 - 25/05/2021)
wtorek 18:20 - 19:50

​DALF C1 (11/03/2021 - 27/05/2021)
czwartek 16:40 - 18:10

DALF C2 (10/03/2021 - 19/05/2021)
środa 18:10 - 19:50

Czas trwania: 11 spotkań online po 2 godziny lekcyjne (90 minut)

Cena: 730 zł.

Zapisy


Formularz zgłoszeniowy na kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF 2021

Możesz potwierdzić poziom znajomości języka francuskiego uzyskując dyplom uznawany na całym świecie, ważny bezterminowo.
Nasze kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF prowadzone są przez certyfikowanych egzaminatorów, szkolonych przez specjalistów z France Education International. Uprawnienia egzaminatorów są odnawiane co dwa lata.

Przygotowanie do egzaminów DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2 to:
- praca nad czterema podstawowymi kompetencjami językowymi  (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna)
- przygotowanie do poszczególnych części egzaminu oraz egzamin próbny w połowie kursu.

11 tygodni – 22 godziny lekcyjne

Potwierdzenie znajomości języka francuskiego na poziomie B1 lub B2 jest często wymagane przy zapisie na uczelnie we Francji (poziom znajomości języka można potwierdzić dyplomem DELF lub zaświadczeniem TCF).

Uwaga: słuchacze IFP uczestniczący w zajęciach, które rozpoczęły się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. oraz uczniowie zgłoszeni grupowo przez szkołę (grupa min. 5 osób) korzystają przy rejestracji na egzamin z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej.