Sieć korespondentów Campus France została powołana w 2012 roku i obecnie tworzona jest przez blisko 20 korespondentów współpracujących na zasadzie współpracowników-wolontariuszy. Założeniem sieci jest rozwijanie na szczeblu lokalnym wspólnych działań dotyczących rozpowszechniania informacji, promocji i podkreślenia jakości francuskiego szkolnictwa wyższego w Polsce oraz języka francuskiego i francusko-polskich programów podwójnych dyplomów.

Czytaj streszczenie zebrania pilotażowego sieci korespondentów Campus France Polska 2018/2019.
 

Sieć korespondentów Campus France tworzą (w kolejności alfabetycznej):


Izabela BERGEL
Pełnomocnik Rektora ds. programów podwójnego dyplomu, Centrum Programów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 
Aleksandra CHRUPAŁA
Wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska w Gliwicach
 
Elżbieta DYBCIO-WOJCIECHOWSKA
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM, obecnie NAWA- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
 
Joanna FLICIŃSKA-TURKIEWICZ
Koordynator Programów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Sylwia FRYDRYCHOWSKA-CELMER
Biuro ds. Studiów Międzynarodowych, Współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
 
Jerzy GAJZLER
Dyrektor Alliance Française w Gdańsku
 
Aldona GLIŃSKA-NEWEŚ
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Agnieszka GUZEWICZ
Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 
Renata JANKOWSKA
Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. Akademii Dyplomacji, Wykładowca w Zakładzie Socjologii Polityki UŚ, Koordynator biura informacji o Francji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 
Mariola JÓZEFOWICZ
Zespół Sekcji Mobilności Studenckiej, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
 
Julianna KOBIERZYŃSKA
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych, Szkoła Prawa Francuskiego, Uniwersytet Jagielloński
 
Renata KLIMEK-KOWALSKA
Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur, Wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska w Gliwicach
 
Lidia KOWALSKA
Wykładowca w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Francuskim w Polsce
 
Krzysztof KOWALSKI
Wykładowca w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
Teresa KIELING
Dyrektor Alliance Française w Szczecinie
 
Milena MISZEWSKA
Koordynator ds. obsługi studentów przyjeżdzających, Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), Członek Stowarzyszenia France-Pologne
 
Dorota PIOTROWSKA
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
 
Grażyna SOJKA
Dyrektor Alliance Française we Wrocławiu
 
Beata STAWIŃSKA
Wykładowca, Centrum Nauki Języków Obcych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 
Elżbieta WOROBIEC-NOWAK
Nauczyciel języka francuskiego i koordynator sekcji dwujęzycznej w LO n°VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu

 

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony