Draméducation - Międzynarodowe Centrum Teatru Francuskojęzycznego w Polsce

Drameducation to założone w 2011 roku w Poznaniu międzynarodowe centrum, które realizuje projekty teatralne w języku francuskim w Polsce i na świecie.


„10 sur 10”. Francuskojęzyczne dramaty do czytania i wystawiania na scenie
W ramach projektu „10 sur 10” Drameducation organizuje francuskojęzyczne rezydencje każdorazowo dla 10 dramatopisarzy. Wyzwaniem dla uczestników jest napisanie 10 dramatów teatralnych o objętości 10 stron z udziałem 10 bohaterów w ciągu 10 dni. Oprócz tego organizowane są również szkolenia teatralne dla nauczycieli języka francuskiego.

Francuskojęzyczne Spotkania Teatralne
Na Francuskojęzyczne Spotkania Teatralne są zapraszane trupy licealne z całego świata, by zaprezentować swoje przedstawienie w języku francuskim przed międzynarodowym jury. Spotkaniom towarzyszą imprezy takie jak konferencje z dramatopisarzami, warsztaty teatralne itp.