Europejski Dzień Języków

Czym jest Europejski Dzień Języków?


Jest to międzynarodowe święto obchodzone co roku w dniu 26 września. Zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy i jest organizowane we współpracy z Unię Europejską. Jego ogólne cele to:

  • podkreślanie znaczenia, jakie ma nauka języków oraz uczenie się więcej niż jednego języka,
  • propagowanie różnorodności kulturowej i językowej,
  • zachęcanie do nauki języków obcych w szkole i poza nią.

Europejski Dzień Języków poświęcony jest wszystkim językom używanym w Europie, również tym mniej znanym, oraz językom migrantów.

Kto może uczestniczyć?

Europejski Dzień Języków jest organizowany w całej Europie. Poświęcane są mu różne imprezy okolicznościowe, audycje radiowe, programy telewizyjne, lekcje, konferencje itp. Każdy może zorganizować obchody indywidualnie lub w grupie według swojego uznania.
Szkoły są zachęcane do świętowania z uczniami, by ukazać im wartość różnorodności językowej i zaprosić do udziału w projektach.
Na portalu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych znajduje się bogata oferta zajęć, gier i zabaw, informacji o wydarzeniach, itp.