Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Francuskiego jest najważniejszym konkursem przedmiotowym w zakresie języka francuskiego dla uczniów i nauczycieli ze szkół, w których nauczany jest język francuski. Konkurs ten odbywa się pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE.


Zawody są trójstopniowe i odbywają się kolejno na szczeblu szkolnym, okręgowym i centralnym, w którym konkurują finaliści. Zasadniczą rolę w organizacji olimpiady pełnią komitety okręgowe w liczbie ośmiu (KO Gdańsk, KO Kraków, KO Lublin, KO Łódź, KO Poznań, KO Śląsk, KO Warszawa, KO Wrocław).
Udział w Olimpiadzie świadczy o zainteresowaniu młodych Polaków językiem francuskim i kulturami obszarów frankofońskich, które otwierają na świat i są swoistym paszportem językowym, kulturalnym i zawodowym do przyszłości.