O nas

Czym się zajmujemy?

  • Promowanie i rozwój wymiany naukowej między Francją i Polską:
    Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce mają za zadanie wspierać i zachęcać do rozwoju współpracy naukowej między Francją i Polską, realizowanej w ramach dwustronnych i wielostronnych porozumień lub na poziomie europejskim (program H2020, JPI, ERC etc.). Ambasada i Instytut prowadzą wiele programów, które skierowane są do francuskich i polskich zespołów badawczych zainteresowanych zainicjowaniem współpracy.
  • Promowanie wiedzy oraz naukowego i technologicznego know-how Francji:
    Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z polskimi i francuskimi instytutami badawczymi organizują szereg wydarzeń o wspólnej tematyce dot. badań naukowych i technologicznych, które adresowane są (w zależności od rodzaju wydarzenia) do szerokiej publiczności i środowisk naukowych.
  • Monitoring i kartografia naukowa i technologiczna:
    dział ma również za zadanie utworzenie kartografii głównych aktorów z sektora badań i rozwoju w Polsce oraz prowadzenie monitoringu znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych we Francji i w Polsce. Opis systemu polskiego zawarty jest w dokumencie, który można uzyskać po skierowaniu indywidualnego zapytania do attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej. Biuletyn monitorujący wydarzenia naukowe i technologiczne w Polsce publikowany jest każdego miesiąca i skierowany jest do naukowców, konsultantów i osób prywatnych.

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
Christophe PAOLI, e-mail: christophe.paoli@diplomatie.gouv.fr

Zastępca Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
Joanna JACHIMCZUK-LORA, e-mail: joanna.lora@diplomatie.gouv.fr

Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej
Elisa POSPIESZNY, e-mail: elisa.pospieszny@diplomatie.gouv.fr

Koordynator Campus France w Polsce
Eliza ŁUCZYŃSKA, e-mail: eliza.luczynska@institutfrancais.pl / varsovie@campusfrance.org

Koordynator oddziału Campus France w Krakowie
Michał ZIĘBA, e-mail: michal.zieba@institutfrancais.pl / cracovie@campusfrance.org

Kontakt z nami

Warszawa

ul. Widok 12, 00-023 Warszawa
tel. 22 505 98 00

Kraków

ul. Stolarska 15, 31-043 Kraków
tel. 12 424 53 50