Dla kogo?

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science / of Art. 

Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.

Kandydat musi spełniać następująca warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku)
  • mieć ukończone minimum cztery lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom umożliwiający zapisanie sięna studia we Francji
  • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium)
  • przedstawić komplet wymaganych dokumentów

N.B: W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce i którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Czas trwania

Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji.

Inne świadczenia:

  • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium,
  • Stypendium pokrywa koszty wpisowego.
  • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire).
  • Stypendium zapewnia pierwszeństwo rezerwacji miejsca w akademiku.
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją, a finansuje jedynie przejazd z lotniska do miasta w którym stypendysta podejmuje studia we Francji. Stypendium BGF nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.


Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne dla osób ubiegających się o Stypendium Rządu Francuskiego 2018-2019 będą dostępne pod koniec listopada 2017.
 

Składanie dokumentów

Etap 1: Kandydat musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni.

Etap 2: wypełnić „Formularz M2 2018” lub „Form M2 2018” (dostępny pod koniec listopada 2017)

Etap 3: Następnie wniosek o przyznanie stypendium musi być wysłany najpóźniej do 7 marca 2018 roku.

Wersja elektroniczna: 
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

 

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego. Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ&Kontakt
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani promowaniem programów stypendialnych na Waszej uczelni i otrzymaniem ulotek oraz plakatów, prosimy o przesłanie wiadomości na adres science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr.
Aby zapisać się na listę mailingową i otrzymywać aktualne informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego, należy wysłać wiadomość o treści «Lista mailingowa BGF» na adres science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr.

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony