Dla kogo?

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science / of Art. 

Uwaga! Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.

Kandydat musi spełniać następująca warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku)
  • mieć ukończone minimum cztery lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom umożliwiający zapisanie sięna studia we Francji
  • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium) - Terminy zapisów we francuskich uczelniach wyznaczane są często na kwiecień/maj. W tym wypadku prosimy o przesłanie wyłącznie dokumentu potwierdzającego, że aplikowali Państwo na dane studia lub że nabór kandydatów nie został jeszcze rozpoczęty. 
  • przedstawić komplet wymaganych dokumentów

N.B: W przypadku porównywalnych kandydatur, stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce i którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Czas trwania

Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji.

Inne świadczenia:

  • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium,
  • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do 5.000 €).
  • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire).
  • Stypendium zapewnia pierwszeństwo rezerwacji miejsca w akademiku.
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją, a finansuje jedynie przejazd z lotniska do miasta w którym stypendysta podejmuje studia we Francji. Stypendium BGF nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.


Wymagane dokumenty

Etap 1: Kandydat musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni.


Ważna informacja : zapisz się na kilka programów aby zwiększyć swoje szanse.

Etap 2: wypełnić Formularz M2 2018 lub Form M2 2018

Aby nie marnować papieru i ułatwiać przetwarzanie pliku, proszę pobrać i wypełnić formularz na komputerze z pomocą programu Adobe Reader, drukować plik PDF z PDF Creator i podpisać elektronicznie z najnowszej wersji programu Adobe Reader.Etap 3: Następnie wniosek o przyznanie stypendium musi być wysłany najpóźniej do 7 marca 2018 roku (23h59).

Wersja elektroniczna: 
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

 

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego.

Rozmowy przeprowadzane będą w języku w którym prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ & Kontakt

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony