Dla kogo?

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej albo kierunkach Master of Science / of Art. 

Uwaga: Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA.

Kandydat musi spełniać następująca warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie
 • dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku)
 • mieć ukończone minimum cztery lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom umożliwiający zapisanie sięna studia we Francji
 • starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 (odpowiednik polskiego magisterium)
Uwaga: Terminy zapisów we francuskich uczelniach wyznaczane są często na kwiecień/maj. W tym wypadku prosimy o przesłanie wyłącznie dokumentu potwierdzającego, że aplikowali Państwo na dane studia lub że nabór kandydatów nie został jeszcze rozpoczęty.
 

Czas trwania

Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Inne świadczenia:

 • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, wypłacane na początku pobytu na stypendium ;
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 5.000 € rocznie) ;
 • Stypendium pokrywa koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire) ;
 • Stypendium zapewnia pierwszeństwo rezerwacji miejsca w akademiku lub w ramach innej formy zakwaterowania.
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.


Wymagane dokumenty

Etap 1: Kandydat musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni.
 
Ważna informacja : zapisz się na kilka programów aby zwiększyć swoje szanse.


Etap 2: wypełnić Form M2 2018 w języku angielskim.

Aby nie marnować papieru i ułatwić przetwarzanie pliku, proszę pobrać i wypełnić formularz na komputerze z pomocą programu Adobe Reader, drukować plik PDF z PDF Creator i podpisać elektronicznie w najnowszej wersji programu Adobe Reader.


Etap 3: Wysłać wniosek o przyznanie stypendium w wersji elektronicznej najpóźniej do - , na adres :

 

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego.
 • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którymodbywać się będą prowadzone będą studia/staż  (francuskim lub angielskim).
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach w okresie do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się siedziba agencja Campus France Paris z Paryża przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium, w tym CampusPass’.

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ & Kontakt

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony