Subwencje Ambasady Francji dla podwójnych dyplomów

Ambasada Francji w Polsce wspiera rozwój istniejących i tworzenie nowych programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które są ważnym elementem dwustronnej współpracy między uczelniami.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczy już istniejących programów podwójnych dyplomów, jak również nowych programów, które zostaną uruchomione z początkiem roku akademickiego 2019-2020.

By ubiegać się o subwencję w 2019 należy wypełnić Formularz wniosku o przyznanie subwencji 2019.

Wypełniony wniosek należy wysłać e-mailem na adres: anne.kasprzack@diplomatie.gouv.fr do dnia:
 
- 05.04.2019, godz. 23.59 w przypadku programów, już istniejących w październiku 2018 roku;
- 07.06.2019, godz. 23.59 w przypadku nowych programów, które zostaną otwarte w roku akademickim 2019-2020.
 
 
Formularz wniosku o przyznanie subwencji 2019
+
Opis procedury przyznawania i rozliczania przyznanej subwencji

po francusku / po angielsku

Zaproszenie do składania wniosków

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony