Fiche Curie-Szkolnictwo wyższe w Polsce

Fiche Curie–Szkolnictwo wyższe w Polsce, redagowana w języku francuskim, jest dokumentem zawierającym informacje jakościowe i ilościowe dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Fiche Curie jest aktualizowana regularnie i adresowana przede wszystkim do konsultantów, szkół wyższych, biur ds. współpracy z zagranicą na uczelniach francuskich, osób odpowiedzialnych za międzynarodowe programy wymian etc. Fiche Curie można otrzymać po skierowaniu zapytania drogą mailową do Pana Sébastien REYMOND lub Pani Cyrielle DUFRENNE (Dział ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej Instytutu Francuskiego w Polsce).

Treść Fiche Curie –Szkolnictwo wyższe w Polsce

I/. Organizacja szkolnictwa wyższego
II/. Organizacja studiów i programów nauczania
III/. Główne zalety systemu szkolnictwa wyższego
IV/. Istniejące współprace z instytucjami szkolnictwa wyższego
V/. Wytyczne dla francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej
VI/. Przydatne kontakty

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony