TCF – Test de connaissance du français

Daty: TCF Tout Public, TCF Québec,TCF Canada, TCF ANF, TCF DAP (harmonogram sesji poniżej)

TCF (Test de Connaissance du Français) czyli test znajomości języka francuskiego jest testem sprawdzającym ogólny poziom znajomości języka francuskiego, przeznaczonym dla osób, które się tego języka uczą i chciałyby w sposób prosty, niezawodny i szybki uzyskać ocenę jego znajomości.

Rodzaje testu TCF:

TCF TP: (TCF dla wszystkich)
Ten test składa się z 3 obowiązkowych sprawdzianów : zrozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych: kompozycji pisemnej oraz komentarza ustnego. Na portalu CIEP można znaleźć szczegółową prezentację poszczególnych etapów oraz przykłady tematów, które są na nich poruszane.

TCF Québec: test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu.

TCF Canada: test dla osób, które planują dłuższy pobyt / osiedlenie się w Kanadzie lub chciałyby wystąpić o nadanie kanadyjskiego obywatelstwa

TCF ANF: (Accès à la nationalité française):  dla osób, które chciałyby wystąpić o francuskie obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub naturalizację.

TCF TP DAP: Test znajomości języka francuskiego dla kandydatów na studia we Francji w celu uzyskania wstępnego zapisu na uczelnię. TCF DAP ocenia poziom znajomości  języka francuskiego studentów zagranicznych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich (L1) lub na roczne studia w szkole architektury.

Harmonogram sesji TCF

Data sesji 
Zapisy do 
TCF TP 
TCF TP/DAP
TCF Québec
TCF ANF
TCF Canada
25/02/2022
25/01/2022
tak
tak
---
tak
---
28/02/2022
28/01/2022
---
---
tak
---
tak
22/04/2022
22/03/2022
tak
tak
--- 
tak
---
29/04/2022
29/03/2022
---
---
tak
---
tak

 

Formularze zgłoszenia:

Więcej o TCF na stronie FEI

Uwagi:

  • Na 7 dni przed egzaminem kandydat otrzyma powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną.
  • Data i godzina testu nie podlegają żadnym zmianom.
  • W razie spóźnienia się kandydata, sesja nie będzie mogła odbyć się powtórnie.
  • Wyniki zostaną ogłoszone w terminie od 4 do 6 tygodni od dnia egzaminu.
  • Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o możliwości odebrania certyfikatów.
  • Certyfikaty nie mogą być w żadnym wypadku wysłane pocztą elektroniczną, ale mogą zostać wysłane tradycyjną pocztą na życzenie kandydata, jeśli mieszka poza Warszawą.
  • Anulowanie rejestracji i zwrot kosztów wpisowego:

- jeśli kandydat dokonał anulowania przed ostatecznym terminem rejestracji, może otrzymać zwrot kosztów rejestracji, pomniejszony o 50 zł kwoty wpisowego.

- jeśli kandydat dokonał anulowania po ostatecznym terminie rejestracji, nie będzie mógł otrzymać zwrotu kosztów rejestracji ani nie będzie mógł przełożyć testu na inny termin, z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej (choroba, powody zawodowe, śmierć krewnego, strajk). W takim przypadku kandydat będzie musiał dostarczyć prawomocny dokument.