TCF – Test de connaissance du français

Daty: TCF TP, TCF Québec, TCF Canada, TCF IRN, TCF TP/DAP (harmonogram sesji poniżej)

TCF (Test de Connaissance du Français) czyli test znajomości języka francuskiego jest testem sprawdzającym ogólny poziom znajomości języka francuskiego, przeznaczonym dla osób, które się tego języka uczą i chciałyby w sposób prosty, niezawodny i szybki uzyskać ocenę jego znajomości.

Rodzaje testu TCF:

TCF TP: (TCF dla wszystkich)
Ten test składa się z 3 obowiązkowych sprawdzianów : zrozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych: kompozycji pisemnej oraz komentarza ustnego. 

TCF Québec dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu.

TCF Canada dla osób, które planują dłuższy pobyt / osiedlenie się w Kanadzie lub chciałyby wystąpić o nadanie kanadyjskiego obywatelstwa

TCF IRN (Intégration, Résidence, Nationalité) dla osób ubiegających się o nadanie francuskiego obywatelstwa

TCF TP/DAP dla kandydatów na studia we Francji w celu uzyskania wstępnego zapisu na uczelnię - ocena poziomu znajomości języka francuskiego studentów zagranicznych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich (L1) lub na roczne studia w szkole architektury.

Harmonogram sesji TCF

Data sesji
Zapisy do dnia
TCF TP 
TCF TP/DAP
TCF Québec
TCF IRN
TCF Canada
25/02/2022
25/01/2022
tak
tak
---
tak
---
28/02/2022
28/01/2022
---
---
tak
---
tak
22/04/2022
22/03/2022
tak
tak
--- 
tak
---
29/04/2022
29/03/2022
---
---
tak
---
tak
03/06/2022 03/05/2022 tak tak --- tak ---
10/06/2022 10/05/2022 --- --- tak --- tak
28/10/2022 28/09/2022 --- --- tak --- tak
04/11/2022 04/10/2022 tak tak --- tak ---

 

Formularze zgłoszenia do pobrania poniżej: