TCF – Test de connaissance du français

Daty: TCF TP, TCF Québec, TCF Canada, TCF IRN, TCF TP/DAP (harmonogram sesji poniżej)

TCF (Test de Connaissance du Français) czyli test znajomości języka francuskiego jest testem sprawdzającym ogólny poziom znajomości języka francuskiego, przeznaczonym dla osób, które się tego języka uczą i chciałyby w sposób prosty, niezawodny i szybki uzyskać ocenę jego znajomości.

Rodzaje testu TCF:

TCF TP dla wszystkich osób (od 16 lat), które potrzebują potwierdzenia znajomości języka francuskiego w celach zawodowych (rekrutacje), osobistych lub przy zapisie na studia we Francji (studenci, przyszli studenci, stażyści). TCF TP składa się z części obowiązkowej oraz dwóch fakultatywnych.
 
TCF Québec dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu.
 
TCF Canada dla osób, które planują dłuższy pobyt/osiedlenie się w Kanadzie lub chciałyby wystąpić o nadanie kanadyjskiego obywatelstwa
 
TCF IRN (Intégration, Résidence, Nationalité) dla osób ubiegających się o nadanie francuskiego obywatelstwa
 
TCF TP/DAP dla osób spoza UE, które przebywają na terytorium UE i chcą dokonać zapisu na pierwszy rok studiów licencjackich (na uczelni publicznej) i/lub do szkół architektury we Francji w ramach procedury DAP (demande d'admission préalable)

 

Harmonogram sesji TCF

Data sesji
Zapisy do dnia
TCF TP 
TCF TP/DAP
TCF Québec
TCF IRN
TCF Canada
10/02/2023 10/01/2023
tak
tak
---
tak
---
17/02/2023 17/01/2023
---
---
tak
---
tak
17/03/2023 17/02/2023
tak
tak
--- 
tak
---
24/03/2023 24/02/2023
---
---
tak
---
tak
12/05/2023 12/04/2023 tak tak --- tak ---
19/05/2023 19/04/2023 --- --- tak --- tak
23/06/2023 23/05/2023 tak tak --- tak ---
30/06/2023 30/05/2023 --- --- tak --- tak
29/09/2023 29/08/2023 tak tak tak tak tak
27/10/2023 27/09/2023 tak tak tak tak tak
01/12/2023 31/10/2023 tak tak --- tak tak

 

Formularze zgłoszenia do pobrania poniżej: