TCF (Test de connaissance du français) jest testem sprawdzającym ogólny poziom znajomości języka francuskiego, który przygotowuje CIEP – Centre International d’études pédagogiques – Międzynarodowe Centrum Nauk Pedagogicznych. Do egzaminu TCF może przystąpić każdy, bez względu na wiek, od 16 roku życia i niezależnie od poziomu nauki.

Po zaliczeniu, TCF jest ważny 2 lata. Odzwierciedla on poziom języka francuskiego, który reprezentuje kandydat. W wyniku egzaminu każdy otrzymuje zaświadczenie, które określa, zgodnie z końcową punktacją, na którym z sześciu poziomów (od A1 do C2) na skali umiejętności sytuuje się kandydat. Klasyfikacja poziomów jest określona przez Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL – Wspólny Europejski Program Biegłości Językowej) opracowany przez Radę Europy. Dobra wiadomość : nikt nie może tak naprawdę oblać TCF !

Różne rodzaje TCF

TCF otwarty dla wszystkich

TCF składa się z 3 obowiązkowych sprawdzianów: zrozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych  oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych : kompozycji pisemnej oraz komentarza ustnego. Na portalu CIEP można znaleźć szczegółową prezentację poszczególnych etapów oraz przykłady tematów, które są na nich poruszane.

Dla (przyszłych) studentów: TCF – DAP

Zapisując się na pierwszy poziom akademicki (licencjat 1 lub 2) oraz na wydział architektoniczny, jeśli nie dysponuje się dyplomem DELF – poziom B2 albo dyplomem DELF, należy zaliczyć “TCF spécifique à la demande d’admission préalable” (TCF – DAP) czyli specyficzny TCF wymagany przy wstępnym przyjęciu na studia.

Szczegóły na temat TCF-DAP są dostępne na specjalnej stronie.

TCF Quebec

Test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebeku.

Szczegóły na temat TCF-Quebec są dostępne na specjalnej stronie.

Zapisy

Egzaminy TCF odbywają się w ośrodkach uznanych przez CIEP, w Polsce i we Francji.

Proszę skontaktować się z dowolnie wybranym punktem egzaminacyjnym, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat zapisów, terminów oraz taryf testów TCF.
Opłaty oraz daty poszczególnych egzaminów w roku 2014 znajdziecie na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce (Warszawa, Kraków).

Można ubiegać się o TCF wielokrotnie, ale pod jednym warunkiem: musi upłynąć 60 dni między każdym egzaminem. Dlatego podczas tych dwóch miesięcy karencji nie wolno zapisywać się równolegle w paru punktach egzaminacyjnych.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony