TEF – Test d’évaluation de français – Test ewaluacyjny z jęz. francuskiego jest przygotowywany przez Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) – Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową. Jest sprawdzianem językowym, który ocenia kompetencje takie jak zrozumienie oraz wyrażania się po francusku na poziomie ogólnym. TEF jest dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek i poziom wykształcenia.

Po zaliczeniu, TEF jest ważny przez 1 rok. Jest świadectwem znajomości języka francuskiego. Każdy kandydat otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym rezultacie testu, który pozycjonuje go na siedmiostopniowej skali , odpowiedniku skali komptencji ustalonej przez Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL -Wspólny Europejski Program Biegłości Językowej), która także odpowiada siedmiu kanadyjskim poziomom biegłości językowej : niveaux de compétence linguistique canadien (NCLC).

TEF składa się z 3 zadań obowiązkowych: słownictwo i gramatyka, zrozumienie tekstu mówionego oraz pisanego. Istnieją dwa testy dodatkowe: redakcja tekstu oraz wypowiedź ustna. Strona CCIP przedstawia szczegółowo poszczególne etapy egzaminu oraz typowe tematy. CCIP prezentuje swoje testy językowe również w wersji elektronicznej : e-TEF oraz e-TEFAQ.

Planujecie studia we Francji

  • pierwszy poziom uniwersytecki (licencjat 1 lub licencjat 2)

Jeśli zdacie obowiązkowe zadania TEF oraz otrzymacie 315 punktów na egzaminie pisemnym (14/20 czyli B2) może być zwolnieni z obowiązkowego na tym etapie TCF-DAP .

  • drugi i trzeci poziom uniwersytecki (licencjat 3, master 1, master 2 albo doktorat)

Należy dowiedzieć się na uniwersytecie lub w “Grande École”, do której chcecie wstąpić jakie egzaminy TEF musicie zaliczyć : testy obowiązkowe ORAZ/LUB dodatkowe.

Planujecie emigrację

  • Do Kanady

Kanadyjskie ministerstwo obywatelstwa oraz imigracji – ministère Citoyenneté et immigration du Canada – uznaje wyniki TEF, zarówno z egzaminów obowiązkowych jak i dodatkowych (zrozumienie tekstu pisanego oraz mówionego, redakcja oraz prezentacja ustna) przy ocenie biegłości językowej kandydatów na emigrantów (kategoria “pracownik wykwalifikowany”).

  • Do Quebecu : zdajcie TEFAQ

Test d’évaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) – Test ewaluacyjny języka francuskiego dostosowany do Quebecu – jest wersją TEF, którą ministère de l’Immigration et des communautés culturelles du Québec – ministerstwo imigracji oraz wspólnot kulturowych Quebecu uznaje podczas oficjalnej procedury emigracyjnej. TEFAQ ocenia przede wszystkim komptencje ustne kandydata (zrozumienie języka mówionego oraz posługiwanie się nim).

Zapisy

Egzamin TEF zdaje się w ośrodku językowym uznanym przez CCIP. Należy zapisać się tam, gdzie będzie odbywał sie egzamin. Należy wybrać punkt egzaminacyjny z oficjalnej listy i skontaktować sie z nim bezpośrednio, aby uzyskać informacje na temat zapisów, terminów oraz taryf.

Żaden dyplom nie jest wymagany od kandydatów do egzaminów TEF oraz TEFAQ. Każdy z nich można zdawać wielokrotnie.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony