Wsparcie projektów - Kino

Instytut Francuski w Polsce aktywnie współpracuje z polskimi specjalistami branży kinematograficznej, festiwalami i producentami przy rozpowszechnianiu kina francuskiego, które ma silną pozycję zarówno w salach kinowych jak i na festiwalach odbywających się na terytorium całej Polski.

Instytut wspiera współpracę i wymianę pomiędzy specjalistami i szkołami filmowymi.

Festiwal filmu francuskiego „Przegląd Nowego Kina Francuskiego" jest głównym źródłem rozpowszechniania kina francuskiego w Polsce. W czasie jego trwania 10 filmów jest wyświetlanych w 13 miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu,  Łodzi, Lublinie, Katowicach, Olsztynie, Radomiu, Toruniu, Białymstoku, Zamościu i Gdańsku..

Instytut Francuski w Polsce wraz z przedstawicielami krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii organizuje również festiwal filmu frankofońskiego, który prezentuje 8 filmów, w większości nieznanych w Polsce.

W domenie rozpowszechniania francuskiej kinematografii, Instytut francuski w Polsce wspiera polskich dystrybutorów i organizatorów festiwali w kwestiach:

  • tłumaczenia filmów na język polski
  • tłumaczenia na język polski filmów dostępnych na platformie filmowej Instytutu Francuskiego umożliwiając tym samym pokazy filmów, które nie trafiły do regularnej dystrybucji w Polsce

W domenie dystrybucji filmowej, Instytut Francuski w Polsce przez cały rok ściśle współpracuje z polskimi dystrybutorami wspierając promocyjnie premiery francuskich filmów, pomagając w zaproszeniu do Polski twórców (reżyserów i aktorów) i w tłumaczeniu filmów na język polski.

 

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze 2024 roku), w terminie do 15. kwietnia (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze 2024 roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.

*Uwaga: rozpatrywane będą prośby o wsparcie składane przez partnerów lokalnych (programator, miejsce, instytucja, struktura, festiwal...) i dotyczące projektów planowanych do realizacji na terenie Polski z udziałem artystów francuskich.