Wsparcie projektów - Książka i debaty

Książka

Polityka Instytutu Francuskiego w Polsce w dziedzinie książki polega na zwiększaniu obecności francuskich książek na polskim rynku. Skupia się ona głównie na wydawaniu w polskich przekładach dzieł autorów mało lub wcale do tej pory nietłumaczonych na język polski, dzieł współczesnych lub klasycznych, które odnoszą się do wyzwań współczesności.

Brane są pod uwagę wszystkie rodzaje wydawnictw, ale priorytetowo tratowane są: literatura piękna, nauki humanistyczne i społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz komiksy.

Naszą politykę realizujemy poprzez :

  • dofinansowywanie polskich wydawnictw za pośrednictwem programów wsparcia wydawców (Program Instytutu Francuskiego w Paryżu i Program Boy-Żeleński)
  • informowanie polskich wydawców, tłumaczy i księgarzy o innych programach wsparcia, w szczególności o programach Centre National du Livre
  • pośredniczenie w kontaktach między polskimi a francuskimi wydawcami chcącymi nabyć lub sprzedać prawa do tłumaczenia, oraz udzielanie porad w zakresie wyboru tytułów do tłumaczenia
  • udział we współpracy z Międzynarodowym Biurem Wydawców Francuskich (BIEF) w Warszawskich Targach Książki: organizacja stoiska francuskiego oraz spotkań zawodowych
  • wsparcie w organizacji spotkań z autorami francuskimi i frankofońskimi, zwłaszcza w ramach festiwali literackich

Oprócz tego Instytut Francuski w Polsce angażuje się w inicjatywy mające na celu zbliżenie polskiego i francuskiego stanowiska w kwestiach dotyczących rynku książki (m.in. ceny książek, prawa autorskie) oraz w tworzenie europejskiego przemysłu książkowego.

Książki Programy wsparcia

Sprawdź nasze programy wsparcia dla wydawców, tłumaczy oraz księgarń.

Książki - programy wsparcia

Debaty

Instytut Francuski w Polsce przyczynia się do włączania francuskich autorów i badaczy do trwających w Polsce debat i dyskusji na ważne współczesne tematy. Dotyczy to zarówno kwestii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich), popularyzacji nauki, jak i literatury. Działalność Instytutu w tej dziedzinie polega na wspieraniu organizacji debat i spotkań z francuskimi autorami i naukowcami oraz realizacji programów wsparcia wydawców publikujących polskie przekłady francuskich książek, zwłaszcza tych współczesnych.

 

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze przyszłego roku), w terminie do 1. czerwca (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze przyszłego roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.