Wsparcie projektów - Muzyka

Muzyka aktualna

Nasze wsparcie w dziedzinie muzyki aktualnej kierowane jest do projektów realizowanych przez festiwale i profesjonalne podmioty kulturalne. Instytut Francuski w Polsce, przy ścisłej współpracy z Biurem Eksportu Muzyki Francuskiej w Berlinie wspiera także polskich promotorów w kontaktach i nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami francuskiej sceny muzycznej.

Muzyka klasyczna i współczesna

Wymiana artystyczna pomiędzy Francja i Polską, krajem o silnej tradycji muzycznej, jest szczególnie bogata. Instytut Francuski w Polsce faworyzuje długofalową współpracę pomiędzy naszymi krajami. Dotyczy to wszystkich rodzajów repertuarów (muzyki dawnej, barokowej, klasycznej i współczesnej), a w szczególności:

  • projektów realizowanych we współpracy z profesjonalnymi instytucjami francuskimi (klasy mistrzowskie, koprodukcje)
  • działalności koncertowej i pedagogicznej uznanych francuskich zespołów w ramach  programu polskich struktur lub miejsc (festiwale, sale) o kluczowym znaczeniu
  • znaczącej obecności artystów francuskich (fokusy, sezony) w ramach programów proponowanych przez festiwale lub instytucje

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze 2024 roku), w terminie do 15. kwietnia (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze 2024 roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.

*Uwaga: rozpatrywane będą prośby o wsparcie składane przez partnerów lokalnych (programator, miejsce, instytucja, struktura, festiwal...) i dotyczące projektów planowanych do realizacji na terenie Polski z udziałem artystów francuskich.