Wsparcie projektów - Muzyka

Muzyka aktualna

Nasze wsparcie w dziedzinie muzyki aktualnej kierowane jest do projektów realizowanych przez festiwale i profesjonalne podmioty kulturalne. Instytut Francuski w Polsce, przy ścisłej współpracy z Biurem Eksportu Muzyki Francuskiej w Berlinie wspiera także polskich promotorów w kontaktach i nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami francuskiej sceny muzycznej.

Muzyka klasyczna i współczesna

Wymiana artystyczna pomiędzy Francja i Polską, krajem o silnej tradycji muzycznej, jest szczególnie bogata. Instytut Francuski w Polsce faworyzuje długofalową współpracę pomiędzy naszymi krajami. Dotyczy to wszystkich rodzajów repertuarów (muzyki dawnej, barokowej, klasycznej i współczesnej), a w szczególności:

  • projektów realizowanych we współpracy z profesjonalnymi instytucjami francuskimi (klasy mistrzowskie, koprodukcje)
  • współpracy pomiędzy profesjonalnymi muzykami i zespołami
  • znaczącej obecności artystów francuskich w ramach programów festiwali
  • projektów będących częścią programów artystycznych polskich instytucji i podmiotów kultury uznanych w wymiarze krajowym i międzynarodowym

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze przyszłego roku), w terminie do 1. czerwca (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze przyszłego roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.