Wsparcie projektów - Sztuki plastyczne

Sztuki wizualne, design, moda, architektura, zawody kreatywne, twórczość z wykorzystaniem techniki cyfrowej - priorytetowo wsparcie przyznawane jest:

  • projektom wystaw monograficznych artystów i twórców francuskich znanych we Francji i na arenie międzynarodowej
  • projektom wystaw zbiorowych oferujących ważne miejsce artystom francuskim lub pracującym we Francji, uznanym na arenie międzynarodowej i/lub projektom organizowanym we współpracy z ważnymi ośrodkami francuskimi lub polskimi prowadzącymi działalność uznaną w skali kraju lub w skali międzynarodowej
  • szczególna uwaga kierowana jest na projekty wystaw z dziedziny designu i sztuk cyfrowych.

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze przyszłego roku), w terminie do 1. czerwca (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze przyszłego roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.