Wsparcie projektów - Sztuki sceniczne

Sztuki sceniczne (teatr, taniec, projekty transdyscyplinarne, cyrk, sztuki ulicy, opera)

Instytut Francuski wspiera obecność francuskich realizacji, twórców i producentów w programach festiwali i na polskich scenach, a także projekty będącą efektem koprodukcji ze sceną francuską, a w szczególności:

  • produkcje i artystów aktywnie pracujących w sieci profesjonalistów we Francji lub w wymiarze międzynarodowym
  • projekty będące przedmiotem koprodukcji z partnerem francuskim
  • projekty proponowane przez festiwale, profesjonalne podmioty i instytucje kultury
  • szczególna uwaga kierowana jest na artystów i twórców spełniających powyższe kryteria, ale rzadko prezentowanych w Polsce

W celu złożenia prośby o wsparcie proszę skorzystać z formularza wypełniając go w terminie do 1. grudnia (dotyczy projektów odbywających się w pierwszym semestrze 2024 roku), w terminie do 15. kwietnia (dotyczy projektów odbywających się w drugim semestrze 2024 roku). Prosimy o podanie opisu projektu, przewidywanego kalendarza realizacji oraz jego całkowitego budżetu.

*Uwaga: rozpatrywane będą prośby o wsparcie składane przez partnerów lokalnych (programator, miejsce, instytucja, struktura, festiwal...) i dotyczące projektów planowanych do realizacji na terenie Polski z udziałem artystów francuskich.