DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ: PORTAL NAUKOWCÓW FRANKOFOŃSKICH

Wartościowanie i łączenie zasobów naukowych

 • Zapoznajcie się z unikalnym portalem zasobów naukowych « Dzielenie się wiedzą », który daje dostęp do szeregu informacji akademickich i naukowych (książki, czasopisma, artykuły, zajęcia on-line) lub do stron opublikowanych on-line przez instytucje członkowskie AUF, frankofoński kampus cyfrowy oraz dyrekcje regionalne AUF. Aktualnie udostępnionych jest ponad 11 900 dokumentów.
 • Zarejestrujcie się w katalogu naukowców « Dzielenie się wiedzą », który daje dostęp do profili ponad 7900 naukowców, studentów-naukowców oraz wykładowców-naukowców zaangażowanych lub pragnących zaangażować się w projekty naukowe wspierane przez AUF.
 • Pozostańcie na bieżąco z aktualnościami naukowymi, wysyłajcie aplikacje na seminaria, zapytanie o współpracę lub projekt i zamieszczajcie wydarzenie naukowe zapisując się na Kalendarz « Dzielenie się wiedzą ».
 • Zamieszczajcie swoje prace naukowe on-line: środowiska naukowe i akademickie współpracują w celu zapewnienia internetowego bezpośredniego dostępu (bez przeszkód finansowych, ani barier technicznych) do przygotowanej dokumentacji. Baza z dokumentacją jest plikiem otwartym pod nazwą  « otwarte archiwa » i jest narzędziem skierowanym do naukowców pozwalającym na przedstawienie, podzielenie i wyróżnienie projektu. Baza umożliwia również podejmowanie owocnych wymian między naukowcami, bez względu na kraj pochodzenia, reprezentowaną dyscyplinę czy środki finansowe.

KARTOGRAFIA SZKOLEŃ FRANCUSKOJĘZYCZNYCH AUF: GDZIE MOŻNA SZUKAĆ SZKOLEŃ?

Jeden projekt w służbie życia społecznego

Na prośbę instytucji członkowskich, Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii (AUF) utworzyła kartografię działań szkoleniowych i badawczych. Kartografia zawiera spis szkoleń od poziomu magisterskiego (lub ekiwalentu) organizowanych w języku francuskim lub częściowo w języku francuskim w siedzibach instytucji członkowskich AUF. Portal www.cartographie.auf.org został zainaugurowany podczas walnego zgromadzenia AUF w São Paulo w maju 2013 roku i aktualnie prezentuje ponad: 3 500 szkoleń frankofońskich w 200 dyscyplinach, które organizowane są przez 256 instytucji w 51 krajach.


Jedno narzędzie dla członków i dzięki członkom

Jest to jedno wspólne narzędzie stworzone, aby służyć wszystkim członkom Agencji: opublikowane dane są rzetelne i aktualne. To również narzędzie informacyjne: formularze on-line pozwalają na odnalezienie proponowanych szkoleń frankofońskich, wydawanych dyplomów, dyscypliny, instytucji zaangażowanej oraz organizacji szkolenia. Kartografia szkoleń to wreszcie narzędzie decyzyjne, które dostarczając informacji o aktywnościach instytucji członkowskich na całym świecie, ułatwia podjęcie decyzji oraz ocenia wykonalność projektu uniwersyteckiego.


Jedno narzędzie skierowane do studentów, wykładowców-naukowców, osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie uczelni, ale również do AUF.

Portal « Kartografia » jest przydatny studentom, którzy chcą odszukać szkolenia frankofońskie w ich kraju lub za granicą. Portal pozwala również wykładowcom-naukowcom, którzy chcieliby rozwinąć partnerstwo lub prowadzić nowe szkolenia, na identyfikację i nawiązanie kontaktu z uczelniami oraz innymi osobami pracującymi w tej samej dziedzinie. Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez uniwersytety na całym świecie, ułatwia podjęcie decyzji i lepsze zarządzanie uczelnią przez osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie. Portal jest również przydatny biurom regionalnym AUF oraz regionalnym organom w celu przygotowania strategii regionalnej i oceny zrealizowanych projektów.
 


FRANKOFOŃSKI KAMPUS CYFROWY: INNOWACJE – JEDNOCZENIE – WYRÓŻNIENIE

Uniwersytecka Agencja ds. Frankofonii wspiera obszerną sieć Frankofońskiego Kampusu CyfrowegoMD (CNF) oraz Partnerskiego Frankofońskiego Kampusu Cyfrowego (CNFP).
Kampus Cyfrowy jest infrastrukturą prowadzoną przez instytucję szkolnictwa wyższego i badań, będącą członkiem AUF. Jest ona doposażona w zasoby ludzkie i technologiczne niezbędne do realizacji projektów frankofońskich na skalę narodową i międzynarodową.
 
Wraz ze swoimi biurami, Agencja oferuje potężne narzędzie wspierające instytucje i tworzące sieć:
 
 • lokalizacji–> bliskość zespołów – przekaźnik potrzeb i usług
 • podmiotów rozwoju –> doradztwo – ekspertyza– szkolenia
 • technologiczną –> internet – bezpieczeństwo – środowisko
 • innowacji –> nowe zastosowania informacji i komunikacji
 • Zapoznaj się z dyplomowanymi Otwartymi Szkoleniami i Szkoleniami na Odległość
 • Weź udział w kursach doszkalających lub zdobądź certyfikat z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych
 • Uzyskaj pomoc w poszukiwaniu on-line informacji naukowych
 • Zrealizuj nowe formy nauczania i badań drogą cyfrową
 • Uzyskaj porady i pomoc w realizacji projektów w priorytetowych obszarach wspieranych przez AUF
 • Usprawnij funkcjonowanie i promocję swoich osiągnięć akademickich
 
Więcej informacji: www.auf.org
Kontakt: cnf@auf.org


MOBILNOŚĆ AUF

Mobilność wykładowców-naukowców:
 
 • Doszkalanie (szkolenia/badania)
 • Post-doc
 • Zadania dydaktyczne (współpraca)
Mobilność studencka:
 
 • Staże zawodowe
 • Studia magisterskie
 • Studia doktoranckie
Mobilność akademicka wzbogaca przebieg kariery lub badań wszystkich beneficjentów programów AUF. Dla uczelni jest wskaźnikiem czytelności i międzynarodowego uznania. W przypadku państw, jest okazją wykorzystania zdobytego gdzie indziej doświadczenia do lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wspieranie mobilności akademickiej wykładowców i studentów jest jednym z głównych celów określonych w działalności AUF na lata 2014-2017. Agencja zwiększa wsparcie dla mobilności akademickiej studentów i wykładowców, gdyż jest przekonana, że wymiany międzynarodowe są podstawowym warunkiem przepływu doświadczenia i wiedzy. Będąca daleko od indywidualnego podejścia, oferta wpisuje się w projekt międzynarodowej współpracy akademickiej między instytucjami członkowskimi AUF. Mobilności AUF wspierają szkolenia i zwiększają dynamikę badań akademickich. Wpisują się również w logikę projektów uczelnianych i wzmacniania możliwości nauczania i nadzorowania badań na uniwersytetach krajów rozwijających się. Zwiększenie wymiań między krajami rozwijającymi się potwierdza wzrost jakości szkolnictwa i badań oraz atrakcyjności lokalnych uczelni. Od ponad 50 lat, AUF przyczynia się do podniesienia tych jakości rozwijając programy współpracy i pomocy na uniwersytetach działających w krajach rozwijających się.
 
Aktualne programy konkursowe: https://formulaires.auf.org
Pobierz broszurę
 

WSPARCIE WYDZIAŁÓW STUDIÓW FRANCUSKICH/NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO W INSTYTUCJACH CZŁONKOWSKICH AUF W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (przydatne linki)

SZKOLENIA

BADANIA

DOSTĘP DO INFORMACJI NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH

Przydatne strony