Współpraca instytucjonalna

CNRS prowadzi liczne współprace instytucjonalne z Polską, które realizowane są na wielu płaszczyznach:

  • 5 GDRI (Międzynarodowe Grupy Badawcze)
  • 5 LIA (Międzynarodowe Laboratoria Zrzeszone)
  • 7 PICS (Międzynarodowe Projekty Współpracy Naukowej)

Więcej informacji o współpracy zamieszczonych zostało w dokumencie EXCEL: –> Współpraca CNRS z Polską

Publikacje i wspólne publikacje (z wyłączeniem nauk humanistycznych i społecznych)

Polska jest piętnastym krajem partnerskim CNRS w dziedzinie wspólnych publikacji zrealizowanych w roku 2013, a CNRS jest siódmym partnerem Polski na skalę światową. Współprace tematyczne podejmowane są głównie w dziedzinie fizyki (39%), jednak na wyróżnienie zasługują również partnerstwa w ramach dziedziny chemii i nauk o świecie (odpowiednio 15% i 14%). Te trzy dziedziny reprezentują 69% wszystkich zrealizowanych wspólnych publikacji. Blisko 66% wspólnych publikacji francusko-polskich jest wydawanych przez jednostki badawcze powiązane z CNRS w przeważających dziedzinach: fizyki (91%), nauk o świecie (89%), chemii (84%) i matematyki (74%).

Tabela 1 : Rozwój publikacji i wspólnych publikacji (Średnia ostatnich dwóch lat)

 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Publikacje Polska

12 418

20 033

22 344

Wspólne publikacje z Francją

1 245

1 337

1 420

Wspólne publikacje z CNRS

790

894

934

Źródło: dane SCI (DVD Wydawnictwo; Thomson Reuters); przetworzono CNRS/DASTR/SAPPS

Działania CNRS w Polsce w roku 2015

Delegacje zagraniczne pozwalają na opracowanie planu międzynarodowej aktywności naukowej CNRS. Blisko 55 000 delegacji CNRS jest realizowanych każdego roku na całym świecie. Z 814 delegacjami, Polska jest 17 krajem na świecie do którego przyjeżdzają przedstawiciele CNRS, co stanowi 1,4% wszystkich delegacji zrealizowanych przez CNRS w 2015 roku.

Tabela 2: Działania CNRS w Polsce w roku 2015

Instytut CNRS

Liczba delegacji
2014

%

Administrative Staff

6

1

IN2P3

111

14

INC

163

20

INEE

34

4

INP

141

17,3

INS2I

63

7,7

INSB

58

7,1

INSHS

74

9

INSIS

76

9,3

INSMI

35

4,2

INSU

53

6,5

Total ogółem

814

100

 Źródło: Dane BFC; przetworzono CNRS/SAP2S

Polscy naukowcy w CNRS

W 2014 roku, 29 naukowców CNRS, 40 nauczycieli badaczy oraz 6 naukowców innych instytucji, którzy pracowali w CNRS było narodowości polskiej. W CNRS zatrudnionych było również 138 doktorantów (5,1% wszystkich doktorantów z EER) i 39 młodych naukowców (3,6% wszystkich naukowców z EER) narodowości polskiej.

Przydatne strony