37 naukowców i naukowczyń otrzymało stypendium na pobyt badawczy we Francji w 2021 roku

Studia i nauka
dodano: 23 czerwca 2021

Termin:
23 czerwca 2021

37 laureatów i laureatek skorzysta w 2021 roku ze Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy. To stypendium pozwala naukowcom i naukowczyniom pracującym w polskich ośrodkach naukowych wyjechać na pobyt badawczy do Francji, przyczyniając się tym samym do rozwoju współpracy naukowej między Polską a Francją.    

Ambasada Francji w Polsce co roku przyznaje Stypendia Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (séjour scientifique de haut niveau). Przy ocenie aplikacji szczególnie brana pod uwagę jest doskonałość naukowa zgłaszanych projektów, jak i możliwość nawiązania nowej współpracy naukowej między ośrodkami w Polsce i we Francji. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe na wyjazd do Francji na czas od 1 do 3 miesięcy

Na 63 aplikacje złożone na 2021 rok, stypendia otrzymało 18 wybitnych naukowców i naukowczyń. Wśród wybranych projektów, 56% dotyczy nauk przyrodniczych, technicznych i zdrowia, a 44% - nauk humanistycznych i społecznych. Bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że 5 projektów jest z dziedziny nauk społecznych, a po 3 projekty z dziedziny inżynierii i nauk humanistycznych. Fizyka i chemia są także reprezentowane, po 2 projekty z każdej dyscypliny. Wśród przyznanych stypendiów znalazło się także po jednym projekcie z zakresu matematyki, nauk o ziemi i świecie oraz ochrony środowiska, bioróżnorodności i agronomii.  

Poza laureatami stypendiów na rok 2021, 19 stypendystów z 2020 roku było zmuszonych do przełożenia wyjazdu na obecny rok, z uwagi na ograniczenia sanitarne związane z pandemią. W sumie więc w 2021 roku powinno móc zostać zrealizowanych 37 projektów badawczych, których autorami są 23 kobiety i 14 mężczyzn

Wśród najliczniej reprezentowanych polskich uczelni i ośrodków naukowych, z których pochodzą stypendyści, są Uniwersytet Warszawski (6 projektów), Uniwersytet Jagielloński (5 projektów), Polska Akademia Nauk (5 projektów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4 projekty) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (3 projekty). Z kolei najczęściej wybierane ośrodki naukowe we Francji znajdują się w Paryżu (12 projektów), w Nicei, Nantes, Montpellier, Marsylii i Bordeaux (po 3 projekty w każdym) oraz w Strasburgu i Angers (po 2 projekty). 

Raz jeszcze dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą stypendialną i gratulujemy wszystkim naukowcom i naukowczyniom, których aplikacje otrzymaliśmy. Jakość naukowa zgłoszonych projektów po raz kolejny była na bardzo wysokim poziomie! 

Kolejny nabór na stypendia na pobyty badawcze w 2022 roku zostanie otwarty we wrześniu 2021 

Szczegółowe informacje dotyczące tego stypendium dostępne są na stronie internetowej Campus France Polska.