Doradca metodyczny w specjalności język francuski - nabór kandydatów

Edukacja
dodano: 15 września 2021

Termin:
30 września 2021

Mazowiecki Kurator Oświaty prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli.

Oferta dla nauczycieli języka francuskiego dotyczy dwóch placówek:

  1. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wydział w Warszawie
  2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/doskonalenie-i-ksztalc/15852,Ogloszenie-o-naborze-kandydatow-do-realizacji-zadan-doradcy-metodycznego.html

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 30 września 2021 r.