Druga edycja programu „Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce”

Edukacja
dodano: 19 września 2022

Termin:
19 września - 25 listopada 2022

Z przyjemnością zapowiadamy drugą edycję programu indywidualnej wymiany uczniów „Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce”. 

Organizatorami programu są Instytut Francuski w Polsce i Region Akademicki Auvergne-Rhône-Alpes. Celem programu jest zapoznanie licealistów z innym systemem edukacji oraz inną kulturą podczas nauki w szkole partnerskiej i pobytu u rodziny goszczącej.

Program będzie funkcjonał na zasadzie wzajemności: polscy uczniowie będą mieszkać u francuskich rodzin przez 4 tygodnie w marcu, a ich korespondenci z Francji zostaną przyjęci w polskich rodzinach w czerwcu tego samego roku. Uczniowie polscy i francuscy będą się uczyć w tym czasie w szkołach swoich korespondentów.

Ze strony polskiej program jest adresowany do licealistów urodzonych w roku 2006 lub 2007 znających język francuski przynajmniej na poziomie A2+/B1. 

Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie wniosków wypełnionych przez ucznia, jego rodziców, nauczyciela języka francuskiego i dyrekcję szkoły. Kompletny wniosek należy przesłać do wydziału współpracy edukacyjnej Instytutu Francuskiego w Polsce do dnia 25 listopada 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane w grudniu.

Kontakt: Anna Wojno, Asystentka w wydziale współpracy językowej i edukacyjnej anna.wojno@institutfrancais.pl

W pliku "Témoignages" można poczytać co piszą uczestnicy programu o swoim pobycie we Francji.