Jak minął Sezon 2021 w Instytucie

Kultura
dodano: 20 grudnia 2021

Termin:
1 lutego 2022 – Polska

Pomimo obowiązujących na początku mijającego roku restrykcji sanitarnych, wielu z Państwa uczestniczyło w proponowanych przez Instytut wydarzeniach – spotkaniach literackich, wystawach, projekcjach filmowych czy debatach jak Noc Idei, którą zorganizowaliśmy już w styczniu. Z chwilą wznowienia działalności przez placówki kultury Państwa udział, czy to w formie wirtualnej czy tradycyjnej, był bardzo widoczny.

Rok 2021 przyniósł obecność francuskich produkcji w polskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych potwierdzając bogactwo wymiany artystycznej i kontaktów istniejących pomiędzy twórcami, artystami i intelektualistami naszych krajów. Świadczą o tym liczne projekty artystyczne, które udało się zrealizować we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i innych miastach. Jest to dowód na to, że niezmiennie wśród francuskich pisarzy, artystów, twórców filmowych istnieje potrzeba tworzenia i dzielenia się efektami ich pracy także z polską publicznością, bycia częścią polskiej kultury.

Składamy podziękowania publiczności Instytutu za okazany entuzjazm, serdecznie dziękujemy partnerom za współpracę, a także artystom i intelektualistom, którzy w mijającym sezonie dostarczyli nam wrażeń, chwil wzruszenia i momentów refleksji.

Już dzisiaj jesteśmy umówieni na kolejne spotkania w roku 2022.

W oczekiwaniu na nie składamy Wszystkim Państwu życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!