„Jak motywować dzieci do nauki języka francuskiego” – bezpłatne szkolenie

Edukacja / Konferencja
dodano: 2 listopada 2023

Termin:
28 - 30 listopada 2023 – online

Instytut Francuski w Polsce zaprasza nauczycieli języka francuskiego na warsztaty „Jak motywować
dzieci do nauki francuskiego na lekcjach” organizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
oraz szkołą CAVILAM-Alliance Française.

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do stosowania aktywnych strategii nauczania i nauki języka
francuskiego w szkole podstawowej, pokazanie jak wzmacniać motywację i osiągać aktywny udział
małych uczniów w lekcjach oraz ukazanie znaczenia podejścia ludycznego dzieci.

Termin:

Codziennie od wtorku 28 do czwartku 30 listopada 2023, od godz. 16.30 do 18.30 2023

Szkolenie online przez Zoom

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Program i metoda pracy:

Uczestnicy będą zaproszeni do refleksji nad pomocami dydaktycznymi, nad prowadzeniem zajęć,
sposobem wywoływania interakcji, uczestnictwem uczniów w lekcji i ich zainteresowaniem pracą w
grupie. Zastanowią się także nad sposobami motywowania i angażowania dzieci w naukę. Poznają w
praktyce zajęcia, które mają bezpośrednie zastosowanie w codziennym nauczaniu. Celem jest
wzbudzenie u uczniów ochoty do nauki języka.

Wtorek 28 listopada
Prezentacja. Znaczenie motywacji uczniów w procesie nauki języka. Przykłady zajęć.
Środa 29 listopada
Zasoby cyfrowe pomocne w nauczaniu / nauka języka francuskiego w szkole podstawowej
Czwartek 30 listopada
Gry i zabawy

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisy

Trenerka: Lidia MARQUES, ekspertka wspólpracująca z CAVILAM - Alliance Française, uczy języka
francuskiego w Portugalii, gdzie jest koordynatorką sekcji europejskiej z językiem francuskim.
Edukatorka w dziedzinie dydaktyki języków, akredytowana przy Radzie Naukowej i Pedagogicznej w
Bradze, prowadzi szkolenia w Portugalii i we Francji. Jest współautorką metod do nauki języka
francuskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży. Jest na liście francuskojęzycznych ekspertów
Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.