Konferencja jubileuszowa Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”

Studia i nauka / Konferencja
dodano: 24 listopada 2022

Termin:
2 - 3 grudnia 2022 – Poznań

Konferencja jubileuszowa Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”

Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” ma przyjemność zaprosić na konferencję jubileuszową zatytułowaną Le français en Pologne : textes, contextes, prétextes

Konferencja odbędzie 2 i 3 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi ona centralne wydarzenie obchodów 20-lecia powstania  Towarzystwa „Plejada”

Instytut Francuski w Polsce jest partnerem tego wydarzenia.

W konferencji wezmą udział badacze z czołowych ośrodków romanistycznych w Polsce, a przedstawione przez nich referaty dostarczą szerokiego przeglądu głównych badań prowadzonych obecnie w naszym kraju nad językiem i kulturą francuską. Wydarzenie wpisuje się w misję, jaką stowarzyszenie wyznaczyło sobie w momencie powstania: upowszechnianie studiów francuskich w Polsce; zrzeszanie naukowców i profesorów, którzy przyczyniają się do rozwoju filologii romańskiej ; promowanie interdyscyplinarnej wymiany i dyskusji naukowej. 

Część naukowa konferencji zorganizowana jest wokół pojęć tekstu, kontekstu i pretekstu, które zostaną podjęte, z(re)definiowane w odniesieniu do epistemologicznej specyfiki i dyscyplinarnych celów czterech pól badawczych eksplorowanych przez polskich romanistów: literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki i translatologii.

W części wspomnieniowej, w nawiązaniu do tematu konferencji zaproszeni paneliści odniosą się do kwestii związanych z pretekstami powstania Plejady: jej początków, pierwszych celów i motywacji; tekstów tworzonych przez Plejadę: jej statutu, badań, publikacji, zwłaszcza tzw. „serii z  kogutkiem”- logo stowarzyszenia; kontekstów działania Plejady: uwarunkowań instytucjonalnych, relacji międzynarodowych i interpersonalnych.

20-lecie jest okazją do spojrzenia wstecz na kluczowe momenty historii „Plejady" w obecności jej założycieli i kolejnych przewodniczących, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami pracy w stowarzyszeniu.

Ten powrót do przeszłości będzie również okazją do zastanowienia się nad przyszłością, zarysowania nowego horyzontu działania i określenia wyzwań, które środowisko akademickie w Polsce musi podjąć w najbliższych latach.

Wszystkie informacje o wydarzeniu i konferencji naukowej znajdują się na stronie „Plejady”.

Pogram i zaproszenie do pobrania poniżej.