Konkurs „La France sur mon t-shirt”

Edukacja
dodano: 20 grudnia 2020

Termin:
20 grudnia 2020
„La France sur mon t-shirt” to ogólnopolski konkurs na projekt koszulki promującej język francuski, w którym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorami konkursu są III LO im. Unii Lubelskiej i SP 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE oddział Lublin.

Instytut Francuski w Polsce objął konkurs swoim patronatem.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
III LO w Lublinie
Plac Wolności 4
20-005 Lublin
z dopiskiem: KONKURS LA FRANCE SUR MON T-SHIRT
Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 15 STYCZNIA 2021 roku, a wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora


Regulamin i karta zgłoszenia