LabelFrancEducation 2020. Sukces polskich szkół z oddziałami dwujęzycznymi.

Edukacja
dodano: 1 września 2020

Termin:
1 września 2020
20 lipca br komisja złożona z przedstawicieli Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE), Francuskiej Misji Laickiej (Mlf), Instytutu Francuskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Młodzieży i Sportu, France Education international oraz sieci Canopé, obradująca pod przewodnictwem pana Dominika Depriestera, szefa Misji ds. Języka Francuskiego i Edukacji w Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych, rozpatrzyła 105 wniosków szkół z całego świata o przyznanie LabelFrancEducation.
Wśród wnioskodawców znalazło się pięć polskich szkół, z których cztery – II LO w Gdyni, ZSO nr 1 w Katowicach, XIII LO w Łodzi i XV LO w Warszawie – otrzymały ponownie to znaczące wyróżnienie, a CXXXVII LO w Warszawie zostało wyróżnione po raz pierwszy.
LabelFrancEducation jest przyznawany przez francuskie Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych zagranicznym szkołom prowadzącym rozszerzone języka francuskiego oraz nauczanie przynajmniej jednego przedmiotu niejęzykowego w języku francuskim zgodnie z oficjalnym programem nauczania danego kraju.
Sieć LabelFrancEducation liczy obecnie 441 szkół dwujęzycznych w 58 państwach, w tym 10 w Polsce (https://www.labelfranceducation.fr/fr/etablissements?country=pl). Szkoły te uczestniczą w propagowaniu języka i kultury francuskiej w swoich krajach.
Gratulujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjnym, którzy swoim zaangażowaniem w nauczanie i promocję języka francuskiego zasłużyli na to prestiżowe wyróżnienie.