Liceum Francuskie: oferty pracy

dodano: 21 października 2020

Termin:
21 października 2020 – Warszawa
Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu.
Pracowników na poniższych stanowiskach zatrudnimy na umowie lokalnej od 16 listopada 2020 r.
 
 
 • Przedszkole-szkoła podstawowa
 
Asystent edukacyjny (1/2 etatu = 20 godz. tygodniowo)
 
Pracownik będzie odpowiedzialny za nadzór nad uczniam i pomoc im w czasie między lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi w szkole na Sadybie.

 

Podstawowe obowiązki :

 • Nadzór nad uczniami w czasie przerwy obiadowej
 • Nadzór nad uczniami przed rozpoczęciem AES (zajęć pozalekcyjnych)
 • Przekazywanie informacji między pracownikami odpowiedzialnymi za różne  aktywności uczniów (szkolne i pozalekcyjne)

Godziny pracy :

 • 11.40 – 15.40 (4 godz. dziennie)
         Zwierzchnictwo
Dyrektor Liceum Francuskiego w Warszawie i Dyrektor szkoły podstawowej

 

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie :

 • Znajomość języków francuskiego i polskiego
 • Znajomość psychologii i socjologii dziecka
 • Mile widziany dyplom z zakresu pedagogiki, psychologii, animacji

Umiejętności praktyczne :

 • Zajmowanie się uczniami
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacji konfliktowej
 • Przestrzeganie i egzekwowanie przyjętego trybu funkcjonowania
 • Praca w zespole
Cechy osobowości :
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejetność słuchania
 • Zdolności adaptacyjne
 • Dokładność i niezawodność
 

 
Nauczyciel biologii (niepełny etat = 15 godz. tygodniowo)
 
Jego praca będzie polegać na nauczaniu zgodnie z obowiązującymi programami francuskimi, śledzeniu postępów uczniów w nauce, uczestniczeniu w rozmaitych zebraniach i radach pedagogicznych, współpracy przy realizacji planu rozwoju szkoły, angażowaniu się w życie szkoły i działania mające na celu otwarcie jej na kulturę kraju, w którym działa.
Nauczanie może obejmować klasy od 6ème do maturalnej.
 
 • Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające dyplom co najmniej magisterski (lub równorzędny) z biologii, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum i liceum.
 • Ponieważ nauczanie odbywa się wyłącznie w języku francuskim, zgodnie  z programami francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, kandydat/ka musi doskonale władać językiem francuskim.
 • Mile widziane doświadczenie w nauczaniu we francuskim systemie szkolnictwa we Francji lub za granicą.
 • Wymagana duża umiejętność pracy w zespole i angażowania się w projekty.
 • Konieczna jest znajomość narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.
 • Potrzebne są umiejętność szybkiego reagowania oraz dyspozycyjność.
 • Pożądana jest dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.
 
 Asystent życia szkolnego (3/4 etatu = 30 godz. tygodniowo)
 
Stanowisko to wymaga dynamizmu i zaangażowania. Wymagane jest doświadczenie w pracy z młodzieżą.
 
Dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne są niezbędne w ramach pracy zespołowej. Znajomość języka francuskiego jest niezbędna, podobnie jak znajomość francuskiego systemu edukacji.
 
Oczekiwany jest także poziom wykształcenia (minimum matura +3 lub podobny), umożliwiający pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
 
Język polski jest drugim językiem w szkole, jego znajomość jest zatem pożądana. Język angielski może być dodatkową zaletą.
 
Niezbędna jest dobra znajomość narzędzi informatycznych.
 
 
Jak kandydować ?
 
Kandydaci proszeni są o przeslanie do Liceum dossier « Recrutement » .
 
Dossier powinno zawierać :
 • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy) w języku francuskim;
 • list motywacyjny w języku francuskim;
 • potwierdzoną kopię dyplomów ;
 • wszelkie dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne dla swojej kandydatury.
 
Kompletne dossier prosimy przysyłać do 2 listopada 2020 r. do godz. 16.00 mailem na adres : ekoziarska@lfv.pl
 
Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.