Lycée d’Europe – europejskie spotkania dla licealistów z UE

Edukacja
dodano: 10 września 2021

Termin:
10 października 2021

Wydział współpracy językowej i edukacyjnej Instytutu Francuskiego w Polsce ma przyjemność przedstawić Państwu projekt Lycée d’Europe (Europejskie Liceum).

Jest to nowy projekt związany z francuskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej, którego celem jest ustanowienie corocznych spotkań dla licealistów z krajów członkowskich Wspólnoty.

Pierwsza sesja odbędzie się w dniach od 12 do 19 lutego 2022 w Strasburgu w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji (ENA). Zgromadzi 82 uczniów (w tym 30 z Francji) oraz towarzyszących im nauczycieli.

W programie będą zajęcia związane z tematem „Jak zbudować społeczeństwo europejskie?”, w tym konferencje, warsztaty dla młodzieży, spotkania zawodowe dla nauczycieli, zwiedzanie i zajęcia kulturalne. W trakcie warsztatów zostaną wypracowane materiały, które będą przedstawione na zakończenie w ostatnim dniu spotkań.

Mamy przyjemność zaprosić do projektu dwoje uczniów i nauczyciela języka francuskiego lub przedmiotu nauczanego po francusku. Mogą kandydować osoby z liceów, które posiadają znak jakości LabelFrancEducation.

Poszukujemy osób spełniających następujące warunki:

  • dwojga uczniów wg zasady parytetu (chłopaka i dziewczyny) w wieku ok. 16 lat uczęszczających do odpowiednika klasy 1 licealnej we Francji, ze znajomością języka francuskiego na poziomie minimum B2 oraz silną motywacją;
  • jednego nauczyciela języka francuskiego lub innego przedmiotu nauczanego po francusku ze znajomością języka francuskiego na poziomie C1, który może aktywnie pracować w grupie francuskojęzycznej, a po powrocie będzie zainteresowany realizowaniem projektów europejskich.

Koszty (podróży międzynarodowej, wyżywienia, noclegów, szkolenia, zajęć kulturalnych, wycieczek, przejazdów w trakcie spotkań) zostaną pokryte przez organizatorów.

Zainteresowanych proszę o kontakt z panią Fabienne Ricordel, attachée ds. współpracy edukacyjnej (fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr) najpóźniej do 10 października 2021.