Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin Ludwika Pasteura

Studia i nauka / Konferencja
dodano: 2 listopada 2022

Termin:
29 - 30 listopada 2022 – Warszawa

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin Ludwika Pasteura

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Ludwika Pasteura. Jego życie było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie triumfem intuicji naukowej i dociekliwości badawczej, a także wyjątkowej wytrwałości i determinacji. Tegoroczna rocznica stwarza wyjątkową okazję do upamiętnienia życia i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów.

W związku z tym Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: "The last word belongs to microbes – celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur", która odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r.

Wykłady zostaną wygłoszone przez światowej sławy naukowców z dziedziny biologii, biotechnologii, mikrobiologii, immunologii, a także medycyny ludzkiej i weterynaryjnej. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni uczeni z Instytutu Pasteura w Paryżu.

Podczas konferencji, wyniki swoich najnowszych prac, przedstawią, w formie plakatów i komunikatów ustnych, naukowcy z całego świata.

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Warszawy.

Wydarzeniu patronuje również Ambasada Francji w Polsce.

Więcej informacji o konferencji na oficjalnej stronie internetowej” http://www.pasteur2022.com/.