Niekończąca się wojna na Wschodzie, 1918–1923

Kultura / Wystawy
dodano: 29 stycznia 2020

Termin:
5 - 29 lutego 2020 – Warszawa
Wystawa
5.02-29.02.

Galeria Plenerowa
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Podczas gdy na Zachodzie walki między stronami konfliktu ustały wraz z zawieszeniem broni podpisanym 11 listopada 1918 roku w Compiègne przez państwa sprzymierzone i Niemcy, na Wschodzie wybuchają liczne niepokoje wewnętrzne, nie wyłączając wojen domowych, a także starcia między państwami powstałymi z rozpadu imperiów: rosyjskiego, austro-węgierskiego i osmańskiego. Skutkuje to przemocą i brakiem stabilności, których konsekwencje są odczuwalne w tych regionach aż do dziś.

W tych warunkach rozwiązanie pierwszego światowego konfliktu, wynegocjowane z takim trudem, okazuje się równie złożone, jak delikatne, o czym świadczy znamienny przypadek traktatu pokojowego zawartego w Sèvres 10 sierpnia 1920 roku między Turcją a Ententą - niecałe trzy lata później zostanie on w znacznym stopniu zmieniony i zastąpiony traktatem lozańskim (24 lipca 1923 roku).

W kontekście odbudowy Europy Wschodniej i Lewantu, wystawa Niekończąca się wojna na wschodzie, 1918-1923 poświęcona historii mało znanego we Francji obszaru geograficznego, ukazuje trudny proces zastępowania starych imperiów przez nowe państwa narodowe, któremu towarzyszyły rozliczne konflikty, rewolucje i kontrrewolucje, a także znaczące zmiany granic. Daje ona obraz starań Francji, która zdołała już odzyskać dominującą pozycję militarną, o ustanowienie w tych niespokojnych regionach nowego ładu dla Europy i Lewantu, podejmowanych – nie bez trudności – z pomocą jej dyplomatów, wojskowych i sojuszników.
 
Niniejsza wystawa, zaprojektowana dzięki wsparciu komitetu obchodów stulecia zakończenia pierwszej wojny światowej, stanowi pokazaną na planszach adaptację wystawy będącej częścią oficjalnych obchodów stulecia, zorganizowanej przez Musée de l'armée w Paryżu i  zaprezentowanej w Hôtel national des Invalides w Paryżu od 5 października 2018 do 20 stycznia 2019 roku.
 
Honorowy Patronat Prezydent Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron
Partner wystawy : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie