Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW: WTORKI GEOPOLITYCZNE

Kultura / Książki/Spotkania/Debaty
dodano: 3 marca 2020

Termin:
17 marca 2020, 31 marca 2020, 21 kwietnia 2020, ... – Warszawa

Ze względu na Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW wszystkie wydarzenia naukowe OKFiSF zostają odwołane do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/.WTORKI GEOPOLITYCZNE
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques i Instytutem Francuskim w Warszawie zapraszają na wykłady w ramach konwersatorium Wtorki geopolityczne (angl. Geopolitical Tuesday) organizowane na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Wtorki geopolityczne to inicjatywa Groupe d’études géopolitiques. Jest to projekt europejskiego think tanku założonego przy École Normale Supérieure w Paryżu. Przedsięwzięcie młodych naukowców zjednoczonych w przekonaniu, że skala kontynentu europejskiego jest dziś właściwym środkiem do zrozumienia stosunków międzynarodowych, wymiany intelektualnej i gospodarczej.
Wtorki geopolityczne na Uniwersytecie Warszawskim są efektem współpracy Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Groupe d’études géopolitiques i Instytutem Francuskim w Warszawie. Co dwa tygodnie we wtorek odbywać się będzie debata publiczna, która ma na celu spotkanie osobowości intelektualnych, naukowych z różnych środowisk wraz ze studentami, wokół tematyki wybranego artykułu dotyczącego aktualności geopolitycznych z czasopisma: Le Grand continent (pl. Wielki kontynent). Dodatkowo będą one okazją do wyjątkowej wymiany intelektualnej, w ramach której wypracowywane będą konkretne propozycje oraz precyzyjne analizy, aby wspólnie zastanawiać się nad współczesną geopolityką.
Język spotkań: angielski
 
Daty spotkań i tematy:
25.02.2020 Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), India or China - which to prevail as a normative power in the 21st century?
17.03.2020 prof. Delphine Allès (Inalco Paris), The Indo-Pacific's renewed strategic centrality : perspectives and opportunities for Europe
31.03.2020  dr Anaïs Marin (OKFiSF UW), Sharp power’ made in Russia : the rationale and impact of authoritarian influence strategy in world affairs
21.04.2020, prof. Florant Parmentier (Science Po Paris), Geopolitcs of Moldova
05.05.2020 prof. Adrien Fauve (Université Paris Sud), Regional integration in Eurasia: a Sociological Outlook
19.05.2020 prof. Didier Georgakakis (Sorbonne Université Pantheon Paris 2), Sociopolitical crises and transformations in the European civil service
02.06.2020  prof. Peter J. Burgess (École Normale Supérieure Paris), Geopolitics of risk
 
Spotkania odbywają się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 115 w godzinach 15:00-16.30
Koordynatorzy projektu:
dr Nicolas Maslowski i dr Kinga Torbicka, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Więcej informacji: http://www.okf.uw.edu.pl/