Pierre Jodlowski: San Clemente

Kultura / Spektakle
dodano: 14 listopada 2019

Termin:
11 grudnia 2019 – Warszawa
11.12 19.00
San Clemente
Pierre Jodlowski
Nowy Teatr, Warszawa
Czas trwania spektaklu: 1 godzina 10 minut
Bilety: 30 zł

San Clemente to niedostępna wyspa na Lagunie Weneckiej. Inspiracją dla Pierre’a Jodlowskiego do stworzenia przedstawienia multimedialnego była historia szpitala psychiatrycznego dla kobiet, obecnie luksusowego hotelu zajmującego dużą część tej wyspy. Spektakl pokazuje to niejednoznaczne miejsce jako palimpsest, ujawniający opowieść o stuletniej izolacji i szaleństwie. Libretto stało się sublimacją tego szaleństwa – opiera się na wierszach włoskiej poetki Aldy Merini z tomu „La Terra Santa” w tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego, opisujących jej trudne doświadczeni z pobytu w szpitalu psychiatrycznym. W jej poezji koszmar Szpitala współistnieje z wielkim pragnieniem życia i miłością do Innego. W samym przedstawieniu, głos – często gdzieś pomiędzy mową a śpiewem – staje się narzędziem introspekcji.