Platforma szkoleniowa dla stowarzyszeń FLAM

Edukacja
dodano: 13 stycznia 2021

Termin:
13 stycznia 2021

Program FLAM powstał w 2001 roku z inicjatywy Ministerstwa ds. Europy i Spraw Zagranicznych i od 2009 roku kieruje nim Agencja ds. Edukacji Francuskiej za Granicą (AEFE). Jego celem jest umożliwienie dzieciom francuskim mieszkającym za granicą stałego kontaktu z językiem i kulturą francuską poprzez zajęcia pozaszkolne. Program obejmuje także dzieci innych narodowości znające język francuski w wystarczającym stopniu.

W odpowiedzi na potrzeby profesjonalizacji praktyk kadry nauczycielskiej i personelu administracyjnego stowarzyszeń FLAM, AEFE wspólnie z agencją France Education International (FEI) stworzyło platformę do samokształcenia dostępną nieodpłatnie dla stowarzyszeń.

Obecnie trzy moduły szkoleniowe są udostępnione na platformie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w wersji francuskiej artykułu.