Praca dla asystenta języka polskiego w Paryżu w roku szkolnym 2017-2018. Czekamy na zgłoszenia do 27 stycznia.

Edukacja
dodano: 4 stycznia 2017

Termin:
4 stycznia 2017 – Paryż
Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór na stanowisko asystenta języka polskiego w Liceum Montaigne’a w Paryżu w roku szkolnym 2017-2018. Dokumenty należy złożyć do 27 stycznia 2017 roku.

Warunki pracy
Asystent podpisuje umowę na 7 miesięcy (od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2018 roku) z miesięcznym wynagrodzeniem ok. 970,67 EUR brutto ( ok. 790,00 EUR netto) za 12 godzin pracy tygodniowo, a ponadto francuskie ubezpieczenie społeczne i płatne urlopy w okresach pokrywających się z dniami wolnymi uczniów.
Warunki do spełnienia przez kandydata
Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • Posiadać obywatelstwo polskie,
 • Władać językiem polskim jako rodzimym,
 • Mieć szkołę średnią i studia ukończone w Polsce,
 • Wiek: min. 20 max. 35 lat,
 • W momencie ubiegania się o stanowisko asystenta być studentem,
 • W momencie objęcia stanowiska mieć przynajmniej dyplom licencjata lub równoważny,
 • Mieć dobrą znajomość języka francuskiego, min. na poziomie B1 ESOKJ).
Zadania asystenta językowego
Szkoła może wymagać od asystenta w zależności od swoich potrzeb i umiejętności kandydata:
 • Ćwiczenia z uczniami polskiej wymowy pod okiem nauczyciela,
 • Udziału w zajęciach edukacyjnych szkoły,
 • Pracy indywidualnej z uczniami,
 • Udziału w przygotowaniu projektu wymiany szkolnej,
 • Prowadzenia kółka językowego, stażu językowego, itp.
Wszystkie informacje o programie są na stronie http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france
Jak kandydować?
Proszę pobrać formularz zgłoszenia ze strony http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-pologne, wypełnić go i wysłać najpóźniej do 27 stycznia 2017 na adres
M. Xavier WASSON
Attaché de coopération éducative
Institut français de Pologne
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
 
(Uwaga: liczy się data otrzymania korespondencji przez IFP a nie data stempla pocztowego)