RESA Sieć szkół zrzeszonych wokół Instytutu Francuskiego oraz Ambasady Francji w Polsce

Edukacja
dodano: 13 marca 2020

Termin:
13 marca 2020


RESA to sieć, która zrzesza szkoły działające w Polsce i angażujące się w nauczanie języka francuskiego oraz promocję kultur frankofońskich wspólnie z Instytutem Francuskim oraz Ambasadą Francji w Polsce.

Państwa placówka jest przedszkolem, szkołą podstawową lub ponadpodstawową i prowadzi nauczanie języka francuskiego?

Język francuski ma wyjątkową pozycję w Państwa placówce?

Państwa nauczyciele promują dynamiczny wizerunek języka francuskiego i angażują się w projekty zachęcające do poznawania języka francuskiego i kultur frankofońskich?

Zapraszamy do sieci szkół RESA
 
Jakie korzyści wynikają z przyłączenia się do RESA?
 • Włączenie placówki do sieci szkół, które łączy wspólne działanie i wspólny cel
 • Dostęp do zasobów pedagogicznych i materiałów promocyjnych
 • Udział w wydarzeniach i organizowanie imprez frankofońskich w ramach sieci
 • Certyfikowanie umiejętności językowych uczniów
Jakie warunki trzeba spełnić, by włączyć placówkę do RESA?
 • Państwa placówka proponuje uczniom nauczanie dwujęzyczne z językiem francuskim (większa liczba godzin języka francuskiego oraz nauczanie innych wybranych przedmiotów po francusku)
   
 • W Państwa placówce język francuski ma szczególną pozycję:
  - w przedszkolu są prowadzone regularne cotygodniowe zajęcia z elementami języka francuskiego
  - w szkole podstawowej co najmniej jedna godzina tygodniowo w klasach 4, 5 i 6 jest poświęcona na język francuski, a w klasach 7 i 8 trzy godziny tygodniowo
  - w liceum nauka języka francuskiego odbywa się w wymiarze czterech godzin tygodniowo przez cztery lata lub istnieje klasa zerowa z językiem francuskim
W tych przypadkach Państwa placówka kwalifikuje się do RESA
 
Polecamy ulotkę informacyjną do pobrania. (poniżej)

Jak przyłączyć się do RESA?
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: resa@institutfrancais.pl